1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Návrh na udělení mimořádného stipendia za významný publikační počin studentů DSP na 1. LF UK 2018/2019

Návrh na udělení mimořádného stipendia za významný publikační počin studentů doktorských studijních programů (DSP) na 1. LF UK 2018/2019

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy uděluje stipendium za významný publikační počin studenta DSP. Stipendium je určeno pro studenty 1. LF UK, kteří jsou prvními autory původní odborné publikace v impaktovaném vědeckém časopise.

Podmínky udělení ceny:

1. Cena bude udělena až třem studentům 1. LF UK za původní práci publikovanou mezi 1. 1. 2018 – 3. 6. 2019.

2. Přihlásit se mohou studenti doktorských studijních programů na 1. LF UK, kteří jsou prvními autory publikace závazně přijaté odborným časopisem s IF nejpozději v den uzavírky zasílání návrhů.

3. Navržený student musí být v době vyhlášení výsledků studentem doktorského studijního programu na 1. LF UK.

4. Cena je spojena s mimořádným stipendiem ve výši 25 tis. Kč pro jednotlivé oceněné.

5. O udělení ceny rozhoduje komise jmenovaná děkanem 1. LF UK na základě posouzení přihlášených prací.

6. Termín zasílání návrhů je do 3. 6. 2019

7. Návrhy zasílejte e-mailem na odd. vědy: veda@LF1.cuni.cz

8. Součástí přihlášky je: vyplněný formulář "Návrh školitele na udělení stipendia“ a kopie přihlášené práce.

9. Výsledky budou vyhlášeny v pondělí 17. 6. 2019.


Přihlašovací formulář ZDE.

 

Hodnocení: spravovat