1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

NADAČNÍ FOND SCIENTIA vyhlašuje cenu za nejlepší vědecké práce studentů 1. LF UK

 

Uvedená cena je vypsána ve dvou kategoriích

  • studenti bakalářských nebo magisterských studijních programů
  • studenti presenční formy doktorských studijních programů

v českém a anglickém jazyce. V každé kategorii mohou být uděleny tři ceny.

Žádost o udělení ceny obsahuje:

  • Jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště uchazeče
  • Stručný životopis
  • Seznam publikovaných prací (rok vydání 2015), přehled přednášek, odborných článků nebo jiné doklady o dosažených výsledcích ve vědecké, výzkumné činnosti uskutečněné v kalendářním roce 2015

(přiložte kopie publikovaných článků)

  • Případně přiložte přehled Vašich citací dle Web of Science


Žádost ke stažení ZDE

Ceny v jednotlivých sekcích jsou stanoveny ve výši

15 000 Kč, 10 000 Kč a 5 000 Kč.

Návrh žádosti o cenu se zasílá nejpozději do 15. března 2016 na adresu:

Nadační fond Scientia

Kateřinská 32

121 08 Praha 2

Způsob hodnocení prací:

  • Správní rada nadačního fondu jmenuje pětičlennou odbornou komisi, složenou z významných odborníků. Žádný z nich nemůže být spoluautorem hodnocených prací.
  • Odborná komise předloží návrh na ocenění správní radě.
  • O udělení cen rozhoduje správní rada.

Podrobnosti o předání ceny budou zveřejněny nejpozději do 15. května 2016.

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 572 poslední aktualizace: zburi, 01.02.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít