1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nabídka Ph.D. studia - Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

Nabídka postgraduálního studia v doktorském studijním programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (nebo Biochemie a patobiochemie).

Oddělení transkripce a buněčné signalizace Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze nabízí PhD studium v oblasti molekulární biologie nádorových buněk, se zaměřením na některé transkripční faktory (GLI, MITF a další), jejich epigenetickou regulaci, a na studium signálních drah (Hedgehog, MAPK, mTOR). Další výzkum je zaměřen na možné cíle genové terapie u několika typů nádorových buněk (melanomu, plicních nádorů a dalších) a eradikaci nádorových buněk kombinací cílených léčiv. V laboratoři je prováděno široké spektrum mol. biol. a buněčných metod a k disposici je metodické zázemí ústavu a 1.LF UK. Důležitý je silný zájem uchazeče o práci v oblasti nádorové molekulární biologie. Přihlášky do PGS studia nutno podat do 30. dubna (viz Pokyny k přijímacímu řízení - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)). Hlavní tuzemská a zahraniční spolupráce pracoviště:  FN Motol, Free University Brussels, Oxford University, UK.

Podrobnější informace:
Department of transcription and cell signaling, IMBLD - Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics (cuni.cz)

Kontaktní osoba: doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc., tel. 22496-4110, e-mail: jiri.vachtenheim@lf1.cuni.czHodnocení: spravovat