1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Na setkání lékařů 50 let po promoci přijeli i ze zámoří

V Akademickém klubu naší fakulty se 16. června uskutečnilo setkání absolventů, kteří promovali na 1. LF UK v roce 1965, tedy před 50 lety. Bylo milým překvapením, že mezi úctyhodným počtem 63 účastníků akce nechyběli ani ti ze zahraniční – někteří z nich vážili do Prahy cestu až z Kanady nebo Velké Británie. Přečtěte si a podívejte se do fotogalerie, jak setkání dnes již více než zkušených lékařů, které přišel pozdravit i děkan prof. Aleksi Šedo, probíhalo.

55475

Byl to trochu bláznivý nápad uspořádat setkání lékařů, kteří promovali – stejně jako já a moje manželka – na 1. LF UK (tehdy Fakultě všeobecného lékařství) před 50 lety. Když jsem o tom začal uvažovat, objevil jsem nejdřív seznam absolventů uspořádaný podle toho, na které pracoviště po promoci nastoupili. Obrátil jsem se na studijní oddělení děkanátu a tam mi zapůjčili tlustou knihu, do níž byli podle data promoce zapsáni všichni, kteří na fakultě v r. 1965 promovali. Bylo nás tenkrát 14 studijních skupin (kroužků), ale seznam studentů není nikde zachován. Děkan 1. LF UK, prof. A. Šedo, dal souhlas k tomu, aby se setkání konalo ve Faustově domě v Akademickém klubu.

Ze všech uvedených zdrojů vznikl abecední seznam a prostřednictvím osobních kontaktů, internetových informací a za pomoci dalších ochotných kolegů jsme doplňovali kontakty, upřesnili optimální datum akce na 16. června a stanovili příspěvek 300 Kč na účastníka. Trochu jsme současně mapovali osudy absolventů za uplynulých 50 let. Ze 185 jich nejméně 27 zemřelo, u dalších 29 se nepodařilo kontakt získat. Na setkání nakonec přišlo 63 bývalých absolventů, u dalších 78 máme kontakt, ale z různých důvodů se nemohli (v menším počtu snad ani nechtěli) setkání zúčastnit.

Účastníci přijeli nejen z Česka, ale 6 kolegů (či kolegyň) také ze Slovenska, 3 z Německa, po jednom z Anglie a Kanady. Někteří přítomní již přestali pracovat a užívají si důchodu, ale většina je v různé míře aktivní a věnuje se své odbornosti. Do našeho ročníku patří i prof. P. Strejc, který jako současný předseda akademického senátu akci podpořil, ale i další známí odborníci – třeba prof. L. Prokešová, doc. M. Křemen či doc. K. Hynek. Z největší dálky přijel prof. V. Hyrman, psychiatr z Vancouveru. Nechci jmenovat další významné odborníky ze strachu, abych na někoho nezapomněl.

Program byl většinou neformální, setkání po mnoha letech a vzpomínání na dobu studia. Nejoficiálnější (i když zcela neformální) bylo vystoupení děkana fakulty, kterému se podařilo utrhnout ze svého hektického programu a přijít shromáždění pozdravit. Pochopili jsme, že naše akce je v souladu se snahou vedení fakulty oslovit absolventy a pozvat je do klubu „Alumni 1. LF UK“, který začne působit letos na podzim. Všichni absolventi dostali přihlášky do klubu a mohou se tak účastnit i dalších akcí, které budou překračovat rámec jednoho absolventského ročníku.

Účastníci setkání projevili vesměs radost, že se mohli této akce zúčastnit a byli spokojeni s jejím průběhem včetně výborného občerstvení, které zajistila provozní klubu paní M. Šerá Čuteková. Mnozí z přítomných by se také rádi setkávali častěji. Uvědomili jsme si totiž, co všechno jsme nestihli – třeba si zazpívat staré studentské písničky nebo shromáždit stručné informace o padesátileté profesní kariéře bývalých absolventů. Vůbec jsme se nepokusili kontaktovat zahraniční studenty, např. ze Sýrie a jiných arabských či afrických zemí, kterých s námi studovalo několik desítek. Chtěli bychom i nadále rozšiřovat kontakty s kolegy v Česku a dalších evropských zemích.

Závěrem bych rád připomenul těm mladším, že životy nás, absolventů z r. 1965, jsou spojeny s řadou velmi pestrých zkušeností a vzpomínek. Narodili jsme se vesměs za války, pamatujeme její konec, pak krutá léta padesátá, „zlatá šedesátá“, okupaci v r. 1968, která u mnohých nastolila otázku, zda emigrovat, nebo ne. Pak šedivá sedmdesátá a po r. 1989 nové možnosti včetně soukromého podnikání. Odborně pak celý rozvoj medicíny a jejích jednotlivých oborů, na čemž se mnozí z nás aktivně podíleli. Držte nám palce, abychom ještě dlouho zůstali zdraví a aktivní, ať už na svých pracovištích nebo jako „alumni“.

Doc. MUDr Jiří Votava, CSc.,

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

 

 


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení . počet zobrazení: 1198 poslední aktualizace: jtlap, 09.09.2015
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít