1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu

U příležitosti 120. výročí narození významného českého psychiatra prof. MUDr. Vladimíra Vondráčka, DrSc., vychází publikace S anděly nad hlavou s podtitulem Životaběh a dílo prof. MUDr. Vladimíra Vondráčka (1895–1978). Editory knihy jsou Jiří Raboch, Allan Gintel a Rita Hilprantová. Na její přípravě se podílely Vondráčkův nadační fond a Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Obě instituce nechaly také vytvořit profesorovu bustu akademickou sochařkou Alžbětou Kumstátovou. Křest knihy a slavnostní odhalení busty se dnes uskutečnilo na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN.

58311

„Profesor Vladimír Vondráček byl významnou postavou nejen české psychiatrie, ale celé medicíny. Je považován za průkopníka lékařské psychologie, psychofarmakologie, zakladatele moderní gerontopsychiatrie. Zabýval se rovněž klinickou toxikologií a je tvůrcem české dietetiky,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Kniha vyšla v nakladatelství Gasset. Je souhrnem vzpomínání několika osobností na prof. Vondráčka a výňatků z jeho prací, jež další autoři komentují. Přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., doplnil, že prof. Vondráček proslul nejen jako lékař, ale také jako autor celé řady odborných knih. „Mezi laickou veřejností je znám svými vzpomínkami. Byl ztělesněním obezřetného, vědoucího a neobyčejně kultivovaného univerzitního profesora,“ dodal přednosta.

Životopis prof. Vondráčka

Svým suchým humorem a charakteristickou vizáží se prof. Vondráček zapsal do paměti celých generací českých studentů medicíny. Po studiích medicíny poznamenaných válkou byl od roku 1920 externistou na I. lékařské klinice LF UK, pak asistentem tamtéž a v letech 1922–1923 působil ve Farmakologickém ústavu. Několik let strávil mimo univerzitu, ale záhy se do akademického prostředí vrátil a po studijní cestě do Francie se stal mimořádným profesorem farmakologie. V roce 1948 byl jmenován mimořádným honorovaným profesorem farmakologie a lékařské psychologie se zpětnou účinností od října 1946. V letech 1957–1970 vedl Psychiatrickou kliniku.

Prof. Vondráček byl polyhistor s renesančním rozhledem a obsáhlým vědeckým dílem. Zabýval se lékařskou psychologií a obecnou psychiatrií, přispěl k rozvoji farmakologie, hraničních oblastí vnitřního lékařství, sexuologie, gerontologie, filozofie i dějin lékařství. Z uvedených oblastí publikoval přibližně 250 prací včetně několika monografií.

Ojedinělým a neobyčejně čtivě napsaným pohledem na život lékaře ve 20. století jsou paměti, jež vyšly ve třech svazcích Lékař vzpomíná, Lékař dále vzpomíná a Konec vzpomínání. Prof. Prof. Vondráček je psal na základě deníkových zápisů, které si vedl celý život. Mezi jeho badatelské priority patří objev glycero-fosfatázy v mozkové tkáni.

Jednou z jeho zásluh přímo v psychiatrické péči bylo vytvoření otevřeného oddělení na klinice, které mělo stejný režim jako oddělení v jiných oborech. Vondráčkův nástupce ve funkci přednosty, prof. Jan Dobiáš, jej chválil jako pilného, přesného a pečlivého přednášejícího, autora učebnic, vedoucího klinických seminářů a dalších akademických aktivit.
(Životopis zpracoval doc. Karel Černý, Ph.D., přednosta Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK pro fakultní bulletin Jednička)

MgA. Alžběta Kumstátová

Je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze, sochařského ateliéru profesora Jana Koblasy. Zúčastňuje se sochařských sympozií v Čechách, na Slovensku a v Německu. Ve svojí tvorbě se věnuje převážně figurálnímu sochařství. Její práce jsou ve sbírkách soukromníků v České republice a v Německu. Diplomová práce, kterou zakončila své studium na AVU, je součástí sbírky nejmladšího umění Národní galerie v Praze. Pro město Litoměřice, kde žije, vytvořila například kamennou sochu sv. Doroty pro obřadní síň a bustu Václava Havla pro nový městský park.

 

Celý text ZDE

Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN pokřtili knihu vzpomínek na významného českého psychiatra prof. Vondráčka a odhalili jeho bustu
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat