1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

MŠMT - Vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION - LUASK22 (bilaterální projekty ČR-SR)

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje

VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUASK22
bilaterální projekty Česká republika – Slovenská republika
(kód IS VaVaI-VES SMSM2021LU001; dále jen „LUASK22“)
v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION

Záměrem LUASK22 je výběr česko-slovenských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s dobou řešení max. 36 měsíců v následujících prioritních oblastech společného zájmu –
a) Informační a komunikační technologie
b) Biomedicína a medicínská biotechnologie
c) Materiálový výzkum a nanotechnologie

Bilaterální půdorys projektu předpokládá souběžné podání české a slovenské části společného projektu v ČR, resp. SR za dodržení specifických podmínek příslušného poskytovatele.
Soubor všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu do LUASK22 naleznete na stránkách MŠMT: 
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-v-programu-inter-excellence-ii-1

Kontaktní osoba na podávání grantových přihlášek je na 1. LF UK pí Markéta Plantagie Dvořáková  mailto:mdvor@lf1.cuni.cz  l. 4396 .
Mzdové údaje  kontroluje na personálním oddělení Mgr. Dagmar Němcová dagmar. nemcova@lf1.cuni.cz
l. 4306. 

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 5. října 2021 a na 1. LF končí dne 24. listopadu 2021. Výsledky LUASK22 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

                                                                                          Mgr. Kamila Kábeleová
                                                                             Vedoucí grantového oddělení 1. LF UK

 

 

 

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat