1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Mít ten správný věk, jdu do studia medicíny zas!

Říká se, že každý děkan má nejméně dva konkurenty. Toho minulého a toho budoucího. Osobně jsem teď v naprosto luxusní situaci, protože minulým děkanem jsem byl já a budoucího ještě neznám :),“ uvedl krátce po svém znovuzvolení kandidátem na funkci děkana pro další 4leté funkční období Aleksi Šedo. Akademický senát 1. LF UK se tak rozhodl 25. dubna na svém mimořádném zasedání.

* Spíte dobře?

Popravdě řečeno, spím skvěle. Akorát bych byl někdy rád, kdybych mohl spát déle. Jsem sova a ranní vstávání je pro mě velkým utrpením.

* Byl jste v den volby nervózní?

Spíš jsem byl velmi zvědavý, jak to dopadne. Vnímal jsem volbu dost zodpovědně, byť jsem byl jediným kandidátem. Podobný pocit jsem zažil při obhajobě aspirantské práce, kdy je první důležitou podmínkou fakt, že se sejde dost kurfiřtů volitelů a jsou usnášeníschopní. A protože jsou dnes lidé hodně zaměstnaní a cestují, může k nezvolení dojít de facto i z důvodů vyloženě logistických.

Ale výsledek hlasování mě nakonec potěšil a má pro mě nejen praktický, ale i velice příjemný osobní rozměr. Samozřejmě nejde jen o úspěch můj, ale celého širšího kolegia. Osvědčil se nám systém neformálně ustavených pracovních skupin, které se věnují různým oblastem. Koncentrují se v nich lidé z kolegia i ze senátu včetně studentů. Jsem velmi rád, že daný pracovní model zatím funguje.

* Jak si vysvětlit, že od roku 1989 byl děkan Jedničky zvolen vždy na obě po sobě jdoucí funkční období? Na jiných fakultách UK tomu tak vždy není...

Zcela bez nadsázky si myslím, že náš akademický senát prostě dobře zná poměry na fakultě a vybírá kandidáty, kteří jí mohou být prospěšní. Také je třeba si uvědomit, že 4leté funkční období představuje poměrně krátkou dobu – spousta projektů se rozjede, ale jejich dokončení trvá delší dobu, tudíž i z manažerského pohledu je znovuzvolení docela logické. Dobrou zprávou je, že na fakultě patrně nejsou nějaké dramatické názorové rozpory a že víceméně všichni dokážeme dobře spolupracovat. Jeden adept se proto hledá poměrně dobře.

* Jak vám post děkana změnil každodenní život?

Řekl bych, že ten administrativní rozměr děkanského úřadu mě hodně naučil zefektivnit si práci. Fakt, že máme méně času, neznamená, že musíme stihnout méně práce. To bylo pro mě velké poučení. Dalším skvělým aspektem je, že se člověk setkává s kolegy děkany z jiných fakult a získává obecnější náhled na medicínské školství. Širší sociální kontakt je věc, která člověka obohacuje a umožňuje mu – v dobrém slova smyslu – utvářet produktivní pracovní aliance.

Pokud bych se měl zmínit o negativních dopadech děkanského úřadu, uvedl bych skutečně velký nedostatek času. S tím souvisí i to, že jsem musel na řadu věcí rezignovat. Hodně mi pomáhá spolupráce a podpora kolegů. V některých věcech to ale nejde úplně snadno, protože musím setrvale hlídat, abych neztratil vhled do podstatných věcí fakultních, ale i profesních. Děkan je sice děkanem na plný úvazek, ale zároveň je také klinikem nebo vědcem, takže má i rozsáhlou oborovou agendu.

* Posílil se váš vztah k fakultě?

Na Jedničce jsem už hodně dlouho, byť s různými přerušeními a pobyty v zahraničí. Obtížně se to říká, protože to je hodně osobní a zní to jako fráze, ale fakultu mám opravdu rád. Díky tomu, že ji poměrně dost dobře znám a chápu kontext, začal jsem si uvědomovat, že se musím snažit odstraňovat nedorozumění, lidi spojovat... Je to nekončící proces, ale moc prima.

* Co se během vašeho prvního funkčního období podařilo?

Povedlo se posunout kupředu modernizaci výukových kurikul a posílit výuku na simulátorech. Otevřeli jsme dokonce simulační centrum, což je skvělé pro rozšíření praktických nácviků. Zmapovali jsme také proporci praktické a teoretické výuky – je to věc, se kterou budeme dále pracovat a chceme ji zlepšit.

V oblasti vědy se nám podařilo na platformě projektů PRVOUK definovat témata, v nichž jsme dobří, a zkonsolidovat velké výzkumné týmy. Další plus vidím v infrastrukturálním rozvoji fakulty, kdy jsme vybudovali Centrum pokročilého preklinického zobrazování, které nám umožňuje významně rozšiřovat spolupráce a vědecký potenciál. Z toho mám velkou radost.

Zároveň jsem rád, že se dařilo i v oblasti ekonomické, byť se financování fakulty cestou ministerstva a státní dotace vyvíjelo po celou dobu neuspokojivě a rok od roku hůře. Přesto jsme díky dobrému hospodaření mohli zvýšit mzdové limity a máme z čeho vyplácet třinácté a čtrnácté platy. Je to opět nekončí proces, protože se musíme stále snažit hledat rozumný model financování medicínského školství. Tedy takový, který bude efektivní a bude podporovat kvalitu.

* A co se nepovedlo?

Jedna spíš úsměvná věc nebo příběh – a sice, že jsme v kolegiu děkana plánovali vybudování školky, ke kterému ale nakonec vinou nejrůznějších kombinací a změn okolností nedošlo. Nicméně do budoucna jsme daný problém vyřešili tím, že školka bude součástí rozvojového projektu Kampus Albertov, který se začíná budovat.

* Deklarujeme, že fakulta je vyhledávaná, výběrová a úspěšná. Daří se tyto atributy naplňovat?

Vyhledávanou školou určitě jsme, protože pozorujeme trvale vysoký převis poptávky nad možnostmi toho, kolik studentů můžeme přijmout. Týká se to nejen tuzemských, ale i zahraničních uchazečů o studium.

Pokud jde o výběrovost, snažili jsme se vylepšit přijímací řízení – zavedli jsme bonifikaci z matematiky a updatovali testové otázky. Zdá se, že to byl správný krok, protože dosavadní výsledky současných studentů v 1. a 2. ročnících ukazují, že jsou úspěšnější, než bývali v minulosti. Patrně k tomu přispěl i fakt, že jsme zadaptovali řadu interních předpisů upravujících udělování zápočtů a zkoušek, které jsou naprosto jasné a přehledné. Někomu možná mohou připadat přísné, ale většinově jsou kvitovány pozitivně i ze strany studentů. Zásadně totiž klesl počet různých stížností a rozkladů vůči našim vlastním pravidlům, úspěšnost ve studiu se přitom nezhoršuje.

Úspěšní jsou také naši absolventi, kteří jsou na trhu práce 100% uplatnitelní. Navíc se dobře prosazují i v zahraničí, což je velmi silné kritérium. Výsledky vědecké práce nás pak stále pasují na nejproduktivnější lékařskou fakultu v ČR a patříme mezi 8 nejúspěšnějších vědeckých institucí v republice.

Nicméně velkou podmínkou toho, aby fakulta byla vyhledávaná, výběrová a úspěšná, je její viditelnost na veřejnosti – mezi odborníky i laiky. Jde o jednu z oblastí, která v posledních třech letech zaznamenala zásadní vývoj.

* Co vás v úloze děkana příjemně překvapilo?

Poměrně dobrá komunikace uvnitř fakulty. Řekl bych, že mezi námi neexistují nějaké dramaticky antagonistické kliky a je dobře, že naši akademici – a mám mnoho důvodů se domnívat, že i studenti – si uvědomují exkluzivitu alma mater a mají k ní osobní vztah. To, jak k sobě budeme upřímní a jak budeme fungovat, nakonec bude výsledným obrazem Jedničky.

* A co vás naopak trápí?

Narůstající administrativa, která přichází zvnějšku, a nevhodná legislativa třeba pro vypisování tendrů. Je to oblast úplně tragická. Mrzí mě, že se nám ji nedaří dostatečně komunikovat dovnitř fakulty, takže si lidé v mnoha případech myslí, že je to děkanát, kdo je otravuje s administrativou. Také mě trápí, že ačkoli akademici nebo studenti dostávají různé informace – ať už prostřednictvím bulletinu Jednička nebo webu – přesto občas dochází k dezinformacím. A to je škoda. Jedinou možností je stále se snažit vysvětlovat, povídat s lidmi...

* Zbývá vám čas na vědeckou práci?

Mám strašnou výhodou a privilegium v tom, že mám na ústavu skvělou pracovní skupinu. Netvrdím, že všechno je idylické, ale schopnosti mých kolegů mi umožňují, abych se udržoval ve „vědecké kondici“, i když to představuje další velkou časovou investici. Považuji to ale za velmi důležité, protože děkanování je na dobu určitou, zatímco profese by člověku měla zůstat i nadále.

* A co koníčky?

Ty jsou taky extrémně důležité. Vím, že když člověk rezignuje na své radosti, stává se nevrlým a nepříjemným. Takže by měl mít koníčky nejen z ohleduplnosti k sobě, ale i ke svému okolí :) Mám rád motorkářství, jezdím na motorce i do práce a udržuji si kontakt s přáteli z této oblasti. Nutím se i k tomu, abych nepřestal se sportováním, protože adrenalin a endorfiny pomáhají člověku k lepší psychické kondici.

61620

* Chtěl byste být dnes studentem medicíny?

Chtěl i nechtěl. Kdybych měl začít studovat teď ve svém věku, asi bych to už nechtěl :) Každopádně ovšem mladí lidé mají v současnosti mnohem lepší šance, protože jsou vybíráni na základě svých kvalit, nikoli třeba stranické příslušnosti. Mají úžasnou možnost získat mezinárodní zkušenosti a mnoho dalších příležitostí. Takže si myslím, že být dnes studentem medicíny je skvělé a kdybych na to měl správný věk, šel bych do toho zase.

* Až budete za 4 roky končit ve funkci děkana, s čím byste byl spokojen?

Byl bych rád, kdyby naplno fungovalo to, co se povedlo iniciovat v prvním volebním období, a aby se naše vědecká centra stala skutečně produktivní součástí nadnárodních struktur. Také by bylo prima, kdyby se nám podařilo dát dohromady pořádný web fakulty. I když vím, že ke spokojenosti všech nepovede nikdy, protože každý má trochu jiné potřeby. To je další misijní poslání...

jat

 

Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) spravovat