1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Mezinárodního cvičení Quicksilver se zúčastnili i naši odborníci

Zástupci Toxikologického informačního střediska (TIS) Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN se koncem září zúčastnili mezinárodního cvičení Quicksilver, které simulovalo rozsáhlé přeshraniční chemické a ekologické katastrofy. Tým hodnotil působení nebezpečných látek na lidský organismus a informoval o optimální léčbě a preventivních opatření pro obyvatele, kteří by byli při nehodě zasaženi.

Akci organizovala Evropská komise ve dnech 24. – 25. 9. 2014 za účasti 21 členských států EU. Při cvičení byly nasimulovány srážka civilní lodi s 1200 lidmi na palubě s lodí převážející chemikálie, při níž unikly nebezpečné látky do ovzduší a vody, dále rozsáhlé lesní požáry ve střední a jižní Evropě, při nichž se vznítily chemické továrny, požár skládky pneumatik na Slovensku na hranici s ČR, a teroristický útok na nádražích ve třech evropských zemích spojený s distribucí jedovatých dětských hraček.

„Poskytovali jsme informace o možných zdravotních následcích v důsledku působení nebezpečných látek na lidský organismus. Zprávy obsahovaly údaje o povaze a vlivu chemických látek, zhodnocení míry expozic v konkrétních případech, možné příznaky a pravděpodobnou prognózu. Součástí byly i informace o optimální léčbě i preventivních opatření pro obyvatele, kteří by byli v případě nehody zasaženi,“ uvedl vedoucí lékař TIS MUDr. Sergej Zacharov. Za TIS se spolu s ním zúčastnili i doc. Tomáš Navrátil, Ph.D., a Mgr. Karolina Mrázová.

Závěry z cvičení budou zpracovány a zveřejněny Evropskou komisí v prosinci letošního roku. Ale už dnes se dá říct, že role TIS v národním systému připravenosti k mimořádným událostem s přeshraničním rozsahem bude vyžadovat další rozvoj této služby a bude třeba středisko rozšířit a lépe vybavit.

TIS se zabývá především akutními intoxikacemi a poskytuje v nepřetržitém provozu pro celou Českou republiku telefonická konsilia v případech akutních otrav lidí chemickými látkami i přípravky pro průmyslové i domácí použití, léky, rostlinami i houbami.

 

49636 

Hodnocení: spravovat