1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

MEXIKO 23-24 - Stipendijní nabídka pro studenty - deadline 23. června 2023

Délka pobytu: 5 až 10 měsíců, zahájení pobytu v rozmezí od 1. září do 8. prosince 2023

Jak se přihlásit

1. Podat žádost o stipendium v ČR

Žádosti o stipendium včetně příloh přijímá AIA (naskenované) emailem na e-podatelna@dzs.cz. Povinnou součástí žádosti jsou:

Návrh na vyslání / Žádost o účast ve stipendijním programu MŠMT - vyplněný, podepsaný a datovaný uchazečem + potvrzený od zahraničního odd. domácí VŠ (razítko, datum, podpis)

• životopis ve španělštině

• motivační dopis ve španělštině

• doklad o vykonaných zkouškách

Termín pro podání žádostí: 23. 6. 2023

Uchazeči, kteří uspějí ve výběrovém řízení v ČR, budou nominování k udělení stipendia a v dalším kroku musí:

2. Podat online přihlášku mexické strany do 21. 7. 2023.

Další informace: přehledu nabídky ve vyhledávači stipendií AIA a zde.

Hodnocení: spravovat