1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zuzanam| tisk | spravovat

Mexico

Michaela Procházková, 4.ročník všeobecného lékařství 1.LF UK, kruh 4115

 

Závěrečná zpráva z klinické stáže organizace IFMSA v Mexiku

 

 

            V termínu 1.7. – 28.7.2008 jsem absolvovala klinickou stáž zprostředkovanou organizací IFMSA v Monterrey, Mexiko. Mým původním oborem byla pediatrie, na místě mi ale bylo umožněno stáž rozdělit na 3 týdny na pediatrickém oddělení a 1 týden na traumatologicko-ortopedickém oddělení.

 

            Moje stáž probírala ve veřejné univerzitní nemocnici Hosptal Universitario Dr. José Eleuterio Gozález, Monterrey. Nemocnice byla na poměrně dobré úrovni, a to jak v oblasti technické, tak i personální. Studenti medicíny se aktivně podílejí na každodenním chodu nemocnice – kromě odborné činnosti zastávají také funkce nižšího zdravotnického personálu, mají i povinné noční služby. Zahraniční studenti se zapojují pouze do odborné činnosti a noční služby jsou pro ně dobrovolnou nadstavbou.

 

            Stáž na pediatrii probíhala v několikadenních intervalech, kdy jsem postupně prošla všechny části oddělení – pohotovost, observační místnost, standardní oddělení, ambulance všeobecné a specializované, oddělení akutní novorozenecké medicíny. Studenti medicíny stážují na pediatrii mají rovněž povinnost služeb na gynekologickém oddělení, kde se účastní poporodní péče o dítě. Během celé stáže mi bylo umožněno aktivně se zapojit do práce mexických studentů medicíny, asistovat u různých výkonů (např. převazy ran, přikládání sádrových obvazů, poporodní péče o novorozence vyšetřovat pacienty, nahlížet do dokumentace.

 

            Stáž na traumatologicko-ortopedickém oddělení se skládala z asistencí na operačních sálech a z vizit na lůžkové části oddělení, kde jsem se pohybovala s lékařem-školitelem. Na operačních sálech jsem měla vždy možnost se aktivně účastnit operace, při vizitách mi byl poskytován odborný výklad.

 

            Celkově bych stáž hodnotila velmi kladně, ato nejen z hlediska medicínského přínosu pro další studium a praxi, ale i pro velmi vstřícný přístup veškerého personálu k zahraničním studentům včtně ochoty komunikovat nejen ve španělštině, ale i plynulé angličtině. Také celková organizace pobytu proběhla bez jakýchkoli problému – ubytování, starvování, zájem kontaktních osob o společenský život studentů a poznávání mexické kultury.

 

V Praze dne 28.10.2008

 

Michaela Procházková


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení vnitřní komunikace , SMČ . počet zobrazení: 4263 poslední aktualizace: zuzanam, 08.12.2008
Hodnocení: (hodnotilo 34 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít