1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

MEDialogy: Výchova lékařů v Čechách

Výchova lékařů v Čechách
K vyšší kvalitě výuky na 1. lékařské fakultě UK přispívá
i hodnocení studentů

47468

Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1. LF UK) studují zhruba tři tisíce budoucích lékařů a zubařů, což je nejvíc ze všech osmi lékařských fakult v ČR. Ke zkvalitnění výuky přispívají už osm let pravidelným hodnocením pedagogů i sami studenti. Vedení fakulty k jejich hodnocení přihlíží. Pedagogové, kteří v anketě dopadnou nejlépe, dostanou finanční odměnu, naopak ti, co jsou na tom opakovaně nejhůře, obvykle z fakulty odcházejí. Možnost ohodnotit výuku studenti po překonání počáteční nedůvěry v anonymitu a účelnost ankety velmi oceňují.

„Objektivita systému je doložitelná tím, že lepší učitelé jsou jako dobří hodnoceni více let po sobě, což svědčí o jejich kvalitě. Odrazí se to pak na jejich odměnách a přihlížíme k tomu i při jejich kariérním postupu,“ říká děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Připomíná, že většina vyučujících má pracovní 47470 smlouvy na dobu určitou a že jsou definována kritéria nezbytná k uzavření smlouvy na dobu neurčitou. To vytváří trvalý tlak na zvyšování kvality. Pokud je učitel opakovaně špatně hodnocen, fakulta s ním pracovní smlouvu neprodlouží. „Všichni se proto musíme snažit být co nejlepší a neusnout na vavřínech,“ uvádí. Loňská absolventka MUDr. Jana Mašková potvrzuje, že se do hodnocení zapojuje čím dál víc studentů. „Vidí totiž, že to má smysl. Oceňují, že jsou odměňováni pedagogové, kteří učí dobře a že na názor studentů se bere ohled,“ dodává.

Anonymní hodnotící dotazníkové akce se účastní přibližně třetina studujících. Pedagogy známkují od jedničky do pěti jako ve škole a hodnotí je i slovně. Nad výsledky se schází komise pro hodnocení výuky, v níž jsou zastoupeni učitelé i studenti. Průměrná známka učitelů na 1. LF UK se ustálila na 1,65.

Kvalita učitele se podle děkana odrazí i ve výběru specializace, kterou si studenti medicíny zvolí. „Některé specializace jsou preferovány více – a není to spojen o pouze s jejich obsahem a podstatou, ale souvisí to i s tím, jak je daný obor vyučován. Také to je pro nás užitečná zpětná vazba,“ říká děkan. Podle průzkumu z roku 2012 si nejvíc studentů, kteří v tomto roce absolvovali 1. LF UK, vybralo jako budoucí obor internu, dále pak chirurgii, ortopedii, traumatologii, neurologii, psychiatrii a pediatrii. Dalším měřítkem kvality výuky je i skutečnost, jak dobré uplatnění najdou absolventi fakulty v tuzemsku i v zahraničí, a jak vysoké funkce vykonávají.

47469O tom, že výuka na fakultě snese srovnání se zahraničím, svědčí i zájem cizinců o studium. V současné době jich zde studuje přibližně pětina z celkového počtu. „Můžeme si představit školu, která je studentům otevřena striktně za peníze – a oni vědí, že když na ni přijdou, titul si koupí. To u nás neplatí už jenom proto, že naše fakulta má školné porovnatelné s předními evropskými učilišti, a jezdí k nám studenti, kteří skutečně chtějí mít vzdělání od nás, byť by je jinde mohli získat levněji,“ uvádí prof. A. Šedo. Cena studia všeobecného lékařství v anglickém jazyce činí 330 000 korun ročně, zubního lékařství pak 360 000 korun.

Fakulta dostává na studenta v českém jazyce dotaci, takzvanou kapitační platbu, která se mezi jednotlivými vysokými školami liší podle koeficientu jejich náročnosti. Na studenta všeobecného lékařství v českém jazyce představuje cca 90 000 korun ročně a studenta zubního lékařství přibližně o 22 000 korun více. Skutečné náklady jsou však zhruba o čtvrtinu vyšší. Fakulta tedy musí chybějící peníze získat jinou činností. „Součástí našeho každodenního boje není jen uspokojit akademickou zvídavost a produkovat vědecké výsledky, ale také vydělat peníze na to, abychom vůbec učit mohli,“ dodává prof. A. Šedo.

Mohlo by vás zajímat:

  • V celé ČR je osm lékařských fakult, na nichž studuje obory všeobecné a zubní lékařství přibližně 12 200 studentů. Ročně z nich vychází zhruba 2500 absolventů. 
  • V akademickém roce 2013/2014 má nejvíce studentů – adeptů na titul MUDr. nebo MDDr. – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1. LF UK), a to téměř 3000 (z toho studenti zubního lékařství představují 12 %). O studium těchto oborů se na 1. LF UK v roce 2013/2014 ucházelo zhruba 4400 maturantů; do 1. ročníku se jich zapsalo 620, z toho 60 na zubní lékařství. Loni, tedy v akademickém roce 2012/2013 absolvovalo 1. LF UK 330 lidí.
  • Na 1. LF UK se paralelně vyučuje v anglickém jazyce. V současné době navštěvuje výuku v angličtině bezmála 700 lidí. Zpravidla jde o zahraniční studenty. Jsou ale i tací, kteří studují v češtině a naopak. Pokud jde o cizince v anglických programech, pocházejí z 50 zemí světa. Nejvíce je zastoupena Malajsie (118) a Velká Británie (115), dále Kypr (63), Botswana (46), Izrael (41). Cestu si sem našli i studenti ze zámoří, konkrétně z USA (24). 
  • Studenti 1. LF UK absolvují zahraniční stáže, které nabízejí programy Erasmus, IFMSA, Lions Club nebo freemove. V akademickém roce 2012/13 jich vyjelo do ciziny na zkušenou 212. 
  • Státní dotace na studenta všeobecného lékařství na 1. LF UK, který studuje v českém jazyce, představuje ročně 90 126 korun, za šestileté studium je to 540 756 korun. Studium zubního lékařství je dražší – dotace činí ročně 112 658 korun, za pět let studijního programu je to tedy 563 290 korun. Skutečné náklady na studium jsou přibližně o čtvrtinu vyšší. 
  • Cena studia všeobecného lékařství v anglickém jazyce činí na jednoho studenta 330 000 korun ročně, studenta zubního lékařství pak 360 000 korun za rok.

MEDialogy: Výchova lékařů v Čechách MEDialogy: Výchova lékařů v Čechách MEDialogy: Výchova lékařů v Čechách MEDialogy: Výchova lékařů v Čechách MEDialogy: Výchova lékařů v Čechách MEDialogy: Výchova lékařů v Čechách MEDialogy: Výchova lékařů v Čechách MEDialogy: Výchova lékařů v Čechách MEDialogy: Výchova lékařů v Čechách MEDialogy: Výchova lékařů v Čechách

Foto: Bc. Petr Heřman

 

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat