1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Logoped ve zdravotnictví


Univerzita Karlova, 1 lékařská fakulta
Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
otevírá v akademickém roce 2020/2021 první ročník akreditovaného kvalifikačního kurzu
LOGOPED VE ZDRAVOTNICTVÍ
(MZDR34191/2019-6/ONP)

Program je určen pro studenty posledních dvou ročníků studia oboru logopedie na VŠ
(i absolventy), kteří chtějí vstoupit do zdravotnictví.
Dle současného znění Zákona č. 96/2004 Sb. se odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví získává absolvováním akreditovaného magisterského studijního oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie navazujícího na absolvování akreditovaného bakalářského studijního oboru speciální pedagogika se státní zkouškou z logopedie a surdopedie a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu logoped ve zdravotnictví, který je prováděn vysokou školou podle zvláštního právního předpisu (§ 23 zákona).

Akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví je dvousemestrální, zahrnuje 80 hodin výuky v 10 výukových blocích, 40 hodin odborné stáže na akreditovaném pracovišti MZ v oboru klinická logopedie, foniatrie a audiologie: Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze. Frekventanti programu v jeho průběhu realizují praxi v klinické logopedii v rozsahu 180 hodin.
Odborný garant kurzu: doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Poplatek za teoretickou výuku: 9200 Kč (neplaťte, dokud nebudete vyzváni e-mailem!).
40 hodin stáže na akreditovaném pracovišti, Foniatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, bude hrazeno na základě smlouvy účastníka se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze ve druhém semestru studia (6000 Kč).

Přihlášky do AKK Logoped ve zdravotnictví:
Od 1. 3. 2020 je otevřeno přihlašování prostřednictvím celouniverzitního studijního informačního systému:
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=6133
Počet účastníků je limitovaný. Přihlášky budou vyřizovány dle pořadí.
Stornopoplatky: 6 a více dní před zahájením 30%; 5 a méně dní před zahájením 100%.

Organizační záležitosti vyřizuje Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
1. LF UK, kontakt: eva.svobodova@LF1.cuni.cz.
Odborné vedení výuky a stáží - garant programu: karel.neubauer@LF1.cuni.cz.

Hodnocení: spravovat