1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 777 814 795/224 964 337
BcA. Olga Bražinová
tel: 224 964 640
Petra Klusáková, DiS.
tel: 224 964 406/773 205 725
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

edavi| tisk | spravovat

1. lékařská fakulta v běhu času

33380Publikace umožňuje čtenáři nahlédnout do historie a současnosti jedné ze čtyř nejstarších fakult Univerzity Karlovy. Historie 1. lékařské fakulty UK je bohatá a prošla všemi významnými obdobími českých dějin - husitskými válkami, dobou pobělohorskou, převzetím Univerzity Karlovy jezuitským církevním řádem, vznikem Univerzity Karlo-Ferdinandovy, rozdělením fakulty na českou a německou, jejím uzavřením nacistickými okupanty 17. listopadu 1939, obnovením činnosti v roce 1945, složitými 50. léty a přelomovými roky 1968-1969 a sametovou revolucí roku 1989. Současnost 1. lékařské fakulty UK charakterizuje jednak moderní přístup ke vzdělávání nové generace lékařů a dalších odborníků ve zdravotnictví, a dále vědecko-výzkumná činnost na špičkové úrovni - fakulta je významným centrem lékařského a biomedicínckého výzkumu v ČR.

Publikace stojí 700 Kč, jako celobarevné vydání o počtu 247 stran ve formátu A4 ji vydalo nakladatelství Galén a můžete ji zakoupit přes internetový obchod http://galen.cz/idistrik/vydav/ nebo na pokladně děkanátu 1. LF UK v úředních hodinách:
Po 10.00-12.00
Út 12.30-15.00
St 10.00-12.00
Čt zavřeno
Pá 10.00-12.00


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení vnitřní komunikace . počet zobrazení: 15313 poslední aktualizace: zburi, 30.08.2016
Hodnocení: (hodnotilo 13 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít