1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
esvob| tisk | spravovat

Květen 2017

Noví členové disciplinární komise
Začátkem června uplynulo dvouleté funkční období členů Disciplinární komise 1. LF UK. Akademický senát 1. LF UK proto zvážil a nakonec schválil nové členy navržené panem děkanem. Jsou jimi prof. Kittnar (předseda komise), prof. Dundr a prof. Slanař za pedagogickou část komise. Ze studentů byli vybráni Jan Bartoška (4. ročník), David Novotný (3. ročník) a Anežka Buriánková (3. ročník). Disciplinární komise se zabývá přestupky studentů, sankcemi za ně a vedením disciplinárního řízení.

Zvýšení doktorandských stipendií
V důsledku změny Stipendijního řádu Univerzity jsme měnili i ten náš fakultní, a proto od příštího akademického roku dostanou doktorandi na stipendiích o 300–700 Kč měsíčně více.

Konkrétně v prvním roce 7 000 Kč místo 6 300 Kč, ve druhém 8 000 Kč místo 7 600 Kč, ve třetím 9 000 Kč místo 8 700 Kč a ve čtvrtém 9 500 Kč místo 8 800 Kč. Stále platí, že po státnicích se doktorandům stipendium zvýší o 2 000 Kč.

Z analýzy UK vyplývá, že přibližně 50 % všech studentů postgraduálních programů své studium nakonec nedokončí, na naší fakultě je úspěšných asi 45 % doktorandů.

Absence lektorů a demonstrátorů
Senát se také zabýval problémy studentů – lektorů a demonstrátorů – s absencemi na klinických stážích a další výuce. Akademický senát pověřil pana děkana, aby se věcí dále zabýval. Pan děkan přislíbil, že se pokusí s přednosty všech ústavů zajistit větší vstřícnost vůči lektorům a demonstrátorům.

Martin Pehr, Alžběta Nováková, Hana Dittrichová

 


Za obsah této stránky odpovídá: Akademický senát . počet zobrazení: 1057 poslední aktualizace: zburi, 21.06.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít