1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Květen 2017

Noví členové disciplinární komise
Začátkem června uplynulo dvouleté funkční období členů Disciplinární komise 1. LF UK. Akademický senát 1. LF UK proto zvážil a nakonec schválil nové členy navržené panem děkanem. Jsou jimi prof. Kittnar (předseda komise), prof. Dundr a prof. Slanař za pedagogickou část komise. Ze studentů byli vybráni Jan Bartoška (4. ročník), David Novotný (3. ročník) a Anežka Buriánková (3. ročník). Disciplinární komise se zabývá přestupky studentů, sankcemi za ně a vedením disciplinárního řízení.

Zvýšení doktorandských stipendií
V důsledku změny Stipendijního řádu Univerzity jsme měnili i ten náš fakultní, a proto od příštího akademického roku dostanou doktorandi na stipendiích o 300–700 Kč měsíčně více.

Konkrétně v prvním roce 7 000 Kč místo 6 300 Kč, ve druhém 8 000 Kč místo 7 600 Kč, ve třetím 9 000 Kč místo 8 700 Kč a ve čtvrtém 9 500 Kč místo 8 800 Kč. Stále platí, že po státnicích se doktorandům stipendium zvýší o 2 000 Kč.

Z analýzy UK vyplývá, že přibližně 50 % všech studentů postgraduálních programů své studium nakonec nedokončí, na naší fakultě je úspěšných asi 45 % doktorandů.

Absence lektorů a demonstrátorů
Senát se také zabýval problémy studentů – lektorů a demonstrátorů – s absencemi na klinických stážích a další výuce. Akademický senát pověřil pana děkana, aby se věcí dále zabýval. Pan děkan přislíbil, že se pokusí s přednosty všech ústavů zajistit větší vstřícnost vůči lektorům a demonstrátorům.

Martin Pehr, Alžběta Nováková, Hana Dittrichová

 

Hodnocení: spravovat