1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kurzy z nabídky Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT) pro zimní semestr 2021/2022

Kurzy z nabídky Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT) pro zimní semestr 2021/2022.

Praktické interdisciplinární kurzy jsou zaměřeny na témata spojená s inovacemi, projektovým managementem ve vědě, systémovým myšlením, AI, farmaceutickým průmyslem, a dokonce i násilím v blízkých vztazích. Cílovou skupinou jsou studenti (včetně programu ERASMUS) a zaměstnanci Vašich fakult napříč obory. Byli bychom velmi rádi, kdybyste mohli informaci o kurzech zprostředkovat svým studentům a zaměstnancům např. formou hromadného e-mailu, nebo jinak, jak je u Vás zvykem.

Grafiku k propagaci předmětů na sociálních sítích naleznete na https://bit.ly/CPPT_predmety_grafika.

______________________________________________

Nabídka volitelných předmětů: projektové semináře, systémové myšlení, AI, management vědy a inovací a další

Hledáte volitelné předměty, které Vám otevřou nové obzory? Podívejte se na nabídku Centra pro přenos poznatků a technologií UK - https://bit.ly/CPPT_web_vzdelavani. Připravili jsme sadu interdisciplinárních předmětů vhodných pro všechny studenty UK napříč obory a fakultami. Kurzy vyučují odborníci z praxe a důraz je kladen na praktickou využitelnost poznatků.

MANAGEMENT VĚDY A INOVACÍ | Naučte se řídit projekty v oblasti vědy a inovací a uspět. V rámci webinářů MSI1 se seznámíte blíže s otázkou přenosu poznatků a technologií z akademické sféry do praxe. Dozvíte se jak právně ochránit svůj nápad nebo jak sestavit byznys plán, vše si vyzkoušíte na vlastním projektu. Online kurz Excellence-in-ReSTI vás seznámí s politikami Evropské unie, stejně jako s tématy spojenými s projekty sociálních inovací, financováním, IPR nebo i marketingem a komunikací.

► Management of Science and Innovation 1 (= MSI1, EN, kód TVOL0002, 6 kreditů) | VÍCE

► Online kurz Excellence-in-ReSTI (EN, 5 modulů po 2 kreditech) | VÍCE

SYSTÉMOVÉ MYŠLENÍ | Projektový seminář se zaměřuje na hledání lepšího pochopení společnosti a jejích problémům. Na vlastním tématu se naučíte, jak lépe porozumět systémům, které ovlivňují fungování společnosti, a budete hledat cesty k systémové změně. Vede Barbora Komberec Novosadová v Kampusu Hybernská.

► Map the System I.: Úvod do systémového myšlení (ČJ, kód TVOL0015, 3 kredity) | VÍCE

ROZJEĎTE PROJEKT S INOVAČNÍ LABORATOŘÍ |Praktický projektový seminář, na kterém zažijete proces vytváření nové služby nebo produktu od nápadu po realizaci – vyzkoušíte si týmovou spolupráci, tvorbu business plánu, který otestujete se skutečnými zákazníky. Vede Jan Veselý v Kampusu Hybernská.

► Inovační laboratoř: Rozjeď projekt (ČJ, kód TVOL0006, 6 kreditů) | WEB | FB

UMĚLÁ INTELIGENCE (AI)| Dva online kurzy představují úvod do tématu AI a jejích etických otázek bez nutnosti rozumět komplikované matematice a programování. Co to je umělá inteligence a jak ovlivňuje naše životy? Co všechno je s AI možné? Co to znamená etika AI a jak o ní přemýšlet?

► Elements of AI – Úvod do umělé inteligence (ČJ/EN, kód TVOL0007, 2 kredity) | VÍCE

► Ethics of AI (EN, kód TVOL0017, 2 kredity) | VÍCE

Všechny předměty CPPT najdete v SIS na https://bit.ly/CPPT_predmety.

 

Hodnocení: spravovat