1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kurzy pro DSP Fyziologie a patofyziologie člověka

Fyzikální interakce krevního oběhu a cévní stěny a současné metody jejich studia

Předmět v rámci postgraduálního vzdělávání:

Garant: prof. MUDr. Jan Malík, CSc., 3. interní klinika 1. LF UK a VFN (jan.malik@vfn.cz)

Program (přednášející)

 Datum

 Název

 Lektor

 6. října

 Stenózy tepen a jejich kvantifikace

 Prof. J. Malík

 20. října

 Arteriální a aortální stiffness a její měření

 Doc. O. Petrák

 3. listopadu

 Základy hemodynamiky a regulace průsvitu a průtoku cévami

 Prof. J. Malík

 10. listopadu

 Endoteliální dysfunkce, FMD a systém EndoPath

 Dr. J. Pudil

 24. listopadu

 Základy mechaniky tekutin a metody jejich studia in vitro

 Doc. J. Adamec

 1. prosince

 Preklinická ateroskleróza: intima/media thickness

 Doc. R. Holaj

 8. prosince, pokud budou noví   studenti

 Ateroskleróza, její rizikové faktory a důsledky

 Prof. M. Vrablík

 15. prosince

 Praktické ukázky sonografického zobrazení cév

 Prof. J. Malík

Cyklus 7 přednášek a 1 semináře s praktickými ukázkami, vždy 1x týdně 1 vyučovací hodina. Kurs je zapsán v SIS a certifikován pro postgraduální studenty. Podmínkou uznání předmětu je účast (1 dovolená absence), popř. 2 absence + samostudium nenavštívených témat a jejich sepsání ve formě přehledu (kontrola garantem).

Výuka bude probíhat v seminární místnosti 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN, adresa: U nemocnice 2, Praha 2,
1. patro vždy v úterý od 15 hodin.

Zájemci se hlásí Ing. Marii Mentlíkové: marie.mentlikova@lf1.cuni.cz

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat