1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kurz odborné přípravy pro SŠ pracovníky

 
Kurz k prodloužení osvědčení pro práci se zvířaty - SŠ
V termínu 8. 10. 2021 proběhne Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat.

Podmínkou účasti v kurzu je platné osvědčení. Toto osvědčení musí být doloženo jako příloha elektronické přihlášky v SIS.

Termín zahájení: 8. 10. 2021 v 9:00 hodin (registrace od 8:30 hodin)
Místo konání: Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2
Cena kurzu: 1600 Kč, úhradu je nutné provést po potvrzení účasti do stanoveného termínu.

Přihlášky přijímáme do 12. 9. 2021. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 15 přihlášených účastníků. Definitivní potvrzení o konání kurzu obdrží účastníci formou výzvy k úhradě poplatku.

Doba trvání:
6 výukových hodin, forma zkoušky - zkušební test

Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze 1. LF UK a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům.

Přihlášky (aktivní v době 12. 8. - 12. 9. 2021):

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=kurzy&zobraz=1&ffak=11110&ftyp%5B%5D=P&fkod=&fkeywords=osv%C4%9Bd%C4%8Den%C3%AD&fkeynames=1&zobraz=Zobraz#vysledky


 

Hodnocení: spravovat