1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kurz Metodologické základy výzkumu kardiovaskulárních nemocí

Metodologické základy výzkumu kardiovaskulárních nemocí 2021-22

(Koordinátor kurzu: P. Widimský)

Kurz je otevřený a přístupný zdarma všem doktorandům UK. K jeho absolvování je nutná účast minimálně na 70% seminářů.

Začátky všech seminářů ve středu v 15:30. Prvních cca 20 minut bude přednáška a následovat bude neformální interaktivní diskuze (ev. i vlastní krátké prezentace studentů, sdílení zkušeností apod.). Pokud student bude mít zájem ukázat při semináři vlastní slidy (vč. na slidech napsaných otázek), domluví se předem s lektorem.

Semináře budou prezenční formou (místo uvedeno níže v programu) nebo distanční formou (podle vývoje epidemických opatření). Formu semináře potvrdí vždy děkanát 3. LF UK (p. Jizbová) nejpozději týden před jeho konáním. 

K účasti na kurz se laskavě registrujte na e-mailové adrese tereza.jizbova@lf3.cuni.cz

Webová adresa pro distančně pořádané semináře: http://meet.lf3.cuni.cz/metodologie-KV

Rozpis přednášek naleznete v příloze. 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat