1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kurz Klinická informatika a bioinformatika 2022/2023

Kurz Klinická informatika a bioinformatika 2023 – B90277 

Oborová rada Ph.D.  Biomedicínská informatika
Termín: 12.6.- 15.6 2023  (pondělí až čtvrtek)  8- 16 (17) hod. s přestávkou v poledne

Vhodný pro studenty všech OR  

Pondělí 12.6.2023
Místo konání : U Nemocnice 2, 1. patro, seminární místnost 3. interní kliniky, budova A10

1. Svačina Š. : Úvod do biomedicínské informatiky 8-9 hod.
2. Kasal P.: Hodnocení kvality zdravotnické informace  9-12 h
3. Lhotská L.: Systémy pro podporu rozhodování   13-15 hod
4. Šoupal J.: Technologie v diabetologii 15-17

Úterý 13.6.2023
Místo konání: Klinika pediatrie a dědičných metabolických poruch, Ke Karlovu 2, seminární místnost 3.patro
Přenášky jsou plánovány na cca 40 minut+5 minut diskuse+15 minut přestávka

5. Teoretické základy bioinformatiky 

i. 9.00-9.45 Jan Pačes; Úvod do bioinformatiky
ii. 10.00-10.45 Petr Daněček; datové formáty, kontrola kvality, porovnávání sekvencí; alignement)
iii.11.00-11.45 Marian Novotný; Alphafold a predikce 3D struktur
oběd
iv. 13.00-13.45 Vladimír Hampl; fylogenetické stromy
v. 14.00-14.45 Anna Přistoupilová; Principy a aplikace metod sekvenování nové generace
vi.15.00-15.45 Aleš Hnizda; strukturní analýza

Přednáška SVV a UNCE
vii. 16.00-17.00 Pavel Doležal; Biogeneze a funkce mitosomů, nejmenších známých mitochondrií.

Středa 14.6.2023
Místo konání: Klinika pediatrie a dědičných metabolických poruch, Ke Karlovu 2, seminární místnost 3.patro
Přenášky jsou plánovány na cca 40 minut+5 minut diskuse+15 minut přestávka

6. Biomedicínské aplikace
I. 9.00-9.45 Radek Šindelka; Analýza genové exprese
II. 10.00-10.45 Marek Vrbacký; Funkční anotace -OMICs dat
III. 11.00-11.45 Jaroslav Hrabák; Metagenomika,
oběd
IV. 13.00-13.45 Tomáš Čajka; Metabolomika: od přípravy vzorků po analýzu dat
V. 14.00-14.45 Petr Novák; Analýza proteomu a návrh cílených experimentů
VI. 15.00-15.45 Jiří Vondrášek; ELIXIR
VII. 16.00-17.00 Diskuse 

Čtvrtek 15.6.2023
Místo konání : U Nemocnice 2, 1. patro, seminární místnost 3. interní kliniky, budova A10

7. Dušek L., Blaha M.: Národní zdravotnický informační systém jako základna eHealth v moderním zdravotnictví  8-9.30
8. Blaha M., Dušek L.: Koncepce a hlavní komponenty moderního elektronického zdravotnictví  9.30-11
9. Zvára K – Informační systémy ve zdravotnictví  11-12-30 hod
10. Zitová B.: analýza obrazu v medicíně  13-15
11. Bruthans J.  E- recept u nás a ve světě   15-16.45 hod
12. Svačina Š.: Závěrečná diskuse a zápočet 

V bioinformatice témata- analýza genomu, molekulárně biologické databáze, principy alignmentu, predikce genů, evoluční stromy, analýza vlastnosti proteinů, geometrická analýza 3D struktur, protein folding, molekulární docking, statisticky aparát bioinformatiky.

Zájemci se mohou hlásit přímo panu prof. MUDr. Štěpánovi Svačinovi, DrSc.
na email: stepan.svacina@lf1.cuni.cz

Hodnocení: spravovat