1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kurz Biostatistika v kardiovaskulárním výzkumu - ak. rok 2022/23

B90211 Biostatistika v kardiovaskulárním výzkumu

Koordinátor kurzu: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.

Přednášející:

II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN
MUDr. Josef Marek prof.
MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Doc. MUDr. Štěpán Havránek, PhD.

Fakulta elektrotechnická
Ing. Michal Huptych, Ph.D.

Místo: Kurz se bude konat na II. interní klinice, U Nemocnice 2, Praha 2.

Předpokládáme kombinovanou podobu kurzu: část kombinovaná a část prezenční.
Kapacita kurzu 25 účastníků.

Termín konání: 29.-31.3.2023 13:00 - 16:00

Přihlášení ke kurzu: pavlina.malinova@lf1.cuni.cz

Programová náplň: Základní statistické pojmy používané v klinickém výzkumu, jejich praktickou aplikaci, rizika nesprávného použití či interpretace, vztah jednotlivých designů studií ke statistickým pojmům. Probrány budou popisné statistiky. Nejdůležitější parametrické a neparametrické metody, logistická regrese a analýza přežívání. Testování hypotéz, srovnání klasického aparátu testování hypotéz s bayesovským pohledem s praktickými ukázkami konkrétních příkladů rozdílů mezi klasickou a bayesovskou inferencí. Moderní trendy v lékařském výzkumu: strojové učení (machine learning, artificial intelligence), bayesovský obrat a komplexita. Součástí kurzu bude praktická ukázka interpretace výstupů moderních přístupů na již publikovaných článcích. Interpretace klinických studií. Metody užité v klinických studiích. Interpretace výsledků. Strategie plánování výzkumných projektů. Zápočet bude udělen za účast na kurzu.Termíny a program kurzu naleznete v příloze.

Hodnocení: spravovat