1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Křižovatka

Po více než roce navázala 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1. LF UK) a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) na vydávání společného časopisu, který dostal od svých vydavatelů do vínku název Křižovatka. Jeho posláním je oslovovat a informovat čtenáře, jejichž cesta se s nemocnicí a fakultou v různých úhlech protíná. Tedy především pacienty a jejich blízké, kteří se na pomyslné křižovatce potkávají nejen se zdravotnickými profesionály různých oborů, ale i se studenty. Časopis vychází v nákladu 2000 kusů. Je distribuován mj. na 1. LF a všechna společná pracoviště s VFN, ÚVN, Thomayerovy nemocnice, Nemocnice Na Bulovce a Fakultní nemocnice Motol, do Faustova domu.

pr@lf1.cuni.cz

56261 56263 56264 56265
56262 56260 57242 59048
61359 63991
65603 67057
68462 70761

počet zobrazení: 5469 poslední aktualizace: zburi, 12.07.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít