1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
tisk | spravovat

Křest publikace Cévní přístupy pro hemodialýzu

Publikaci Cévní přístupy pro hemodialýzu MUDr. Evy Chytilové a kol. pokřtili 8. října 2015 proděkan 1. LF UK prof. Aleš Žák a prof. Jaroslav Lindner. Slavnostní akt se uskutečnil v Akademickém klubu 1. LF UK. Cílem monografie, na níž se kromě hlavní autorky podílelo dalších pět odborníků, je poskytnout přehledné informace stran cévních přístupů u hemodialyzovaných pacientů.

Kniha vyšla v nakladatelství Mladá fronta, a.s. v edici Aesculap.  57099

Cílem je poskytnout přehledné informace, doporučení odborných společností, ale také nové poznatky a názory specialistů stran cévních přístupů (CP) u hemodialyzovaných pacientů. Jednotlivé kapitoly pokrývají témata od predialyzační péče a přípravy pacienta k chirurgickému výkonu, přes monitoraci, surveillance dialyzačních zkratů, zobrazovací metody, až po možné komplikace zkratu a jejich řešení. Součástí knihy je atlas s ultrasonografickými a radiologickými nálezy. Na úvodní kapitolu, která se zabývá anatomií, indikacemi a chirurgií CP, logicky navazuje kapitola na téma anestezie. Další kapitola shrnuje problematiku z pohledu nefrologa, samostatná kapitola podrobně popisuje centrální žilní katetry pro dialýzu. V obsáhlé kapitole o monitorování CP nalezne čtenář mj. informace o technikách měření recirkulace a průtoku krve CP či stávající směrnice a doporučení o CP. V posledních dvou kapitolách se autoři zabývají angiografickým zobrazením a duplexním dopplerovským ultrasonografickým vyšetřením cévního zkratu.


 

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 1021 poslední aktualizace: 27.10.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít