1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Křest publikace Cévní přístupy pro hemodialýzu

Publikaci Cévní přístupy pro hemodialýzu MUDr. Evy Chytilové a kol. pokřtili 8. října 2015 proděkan 1. LF UK prof. Aleš Žák a prof. Jaroslav Lindner. Slavnostní akt se uskutečnil v Akademickém klubu 1. LF UK. Cílem monografie, na níž se kromě hlavní autorky podílelo dalších pět odborníků, je poskytnout přehledné informace stran cévních přístupů u hemodialyzovaných pacientů.

Kniha vyšla v nakladatelství Mladá fronta, a.s. v edici Aesculap.  57099

Cílem je poskytnout přehledné informace, doporučení odborných společností, ale také nové poznatky a názory specialistů stran cévních přístupů (CP) u hemodialyzovaných pacientů. Jednotlivé kapitoly pokrývají témata od predialyzační péče a přípravy pacienta k chirurgickému výkonu, přes monitoraci, surveillance dialyzačních zkratů, zobrazovací metody, až po možné komplikace zkratu a jejich řešení. Součástí knihy je atlas s ultrasonografickými a radiologickými nálezy. Na úvodní kapitolu, která se zabývá anatomií, indikacemi a chirurgií CP, logicky navazuje kapitola na téma anestezie. Další kapitola shrnuje problematiku z pohledu nefrologa, samostatná kapitola podrobně popisuje centrální žilní katetry pro dialýzu. V obsáhlé kapitole o monitorování CP nalezne čtenář mj. informace o technikách měření recirkulace a průtoku krve CP či stávající směrnice a doporučení o CP. V posledních dvou kapitolách se autoři zabývají angiografickým zobrazením a duplexním dopplerovským ultrasonografickým vyšetřením cévního zkratu.

Křest publikace Cévní přístupy pro hemodialýzu Křest publikace Cévní přístupy pro hemodialýzu Křest publikace Cévní přístupy pro hemodialýzu Křest publikace Cévní přístupy pro hemodialýzu Křest publikace Cévní přístupy pro hemodialýzu Křest publikace Cévní přístupy pro hemodialýzu Křest publikace Cévní přístupy pro hemodialýzu Křest publikace Cévní přístupy pro hemodialýzu Křest publikace Cévní přístupy pro hemodialýzu Křest publikace Cévní přístupy pro hemodialýzu Křest publikace Cévní přístupy pro hemodialýzu

 

 

Hodnocení: spravovat