1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Křeslo pro Fausta s prof. MUDr. Martinem Šámalem, DrSc.

Na další besedě z cyklu Křeslo pro Fausta, která se uskutečnila dne 28. května 2015 v Akademickém klubu 1. LF UK, byl hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. Děkujeme Vám za Vaši návštěvu, budeme se těšit na tu příští.

54186Prof. Šámal absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci se nejprve zabýval elektrofyziologií buněk srdečního svalu v tkáňové kultuře, problematikou elektrostimulace orgánů a vícerozměrnou analýzou
experimentálních dat. Od poloviny 80. let se věnuje výpočetnímu zpracování a vícerozměrné analýze obrazových dat

v nukleární medicíně. Od roku 2002 je v čele Ústavu nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze.

Spolupracuje s pracovišti lékařské fyziky a nukleární medicíny v Evropě, USA a Jižní Africe, dále s řadou mezinárodních odborných organizací a je recenzentem mezinárodních odborných časopisů lékařské fyziky a nukleární medicíny.

Ve volném čase se věnuje vysokohorské turistice, fotografování a poslechu hudby. Nedávno se shodou okolností vrátil k astronomii, kterou se zabýval v mládí.


Foto: Petr Heřman

počet zobrazení: 1919 poslední aktualizace: edavi, 09.07.2015
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít