1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Křeslo pro Fausta s prof. MUDr. Martinem Šámalem, DrSc.

Na další besedě z cyklu Křeslo pro Fausta, která se uskutečnila dne 28. května 2015 v Akademickém klubu 1. LF UK, byl hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. Děkujeme Vám za Vaši návštěvu, budeme se těšit na tu příští.

54186Prof. Šámal absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci se nejprve zabýval elektrofyziologií buněk srdečního svalu v tkáňové kultuře, problematikou elektrostimulace orgánů a vícerozměrnou analýzou
experimentálních dat. Od poloviny 80. let se věnuje výpočetnímu zpracování a vícerozměrné analýze obrazových dat

v nukleární medicíně. Od roku 2002 je v čele Ústavu nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze.

Spolupracuje s pracovišti lékařské fyziky a nukleární medicíny v Evropě, USA a Jižní Africe, dále s řadou mezinárodních odborných organizací a je recenzentem mezinárodních odborných časopisů lékařské fyziky a nukleární medicíny.

Ve volném čase se věnuje vysokohorské turistice, fotografování a poslechu hudby. Nedávno se shodou okolností vrátil k astronomii, kterou se zabýval v mládí.

Křeslo pro Fausta s prof. MUDr. Martinem Šámalem, DrSc. Křeslo pro Fausta s prof. MUDr. Martinem Šámalem, DrSc. Křeslo pro Fausta s prof. MUDr. Martinem Šámalem, DrSc. Křeslo pro Fausta s prof. MUDr. Martinem Šámalem, DrSc. Křeslo pro Fausta s prof. MUDr. Martinem Šámalem, DrSc. Křeslo pro Fausta s prof. MUDr. Martinem Šámalem, DrSc. Křeslo pro Fausta s prof. MUDr. Martinem Šámalem, DrSc. Křeslo pro Fausta s prof. MUDr. Martinem Šámalem, DrSc. Křeslo pro Fausta s prof. MUDr. Martinem Šámalem, DrSc.

Foto: Petr Heřman
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat