1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Křeslo pro Fausta s doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc.

Dne 26. listopadu 2015 se od 17.00 ve Fausťáku, Akademickém klubu 1. LF UK uskutečnila další beseda s názvem Křeslo pro Fausta. Hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda byl doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

58222Radim Kočvara pochází z lékařské rodiny. Promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1975. Krátce po návratu ze základní vojenské služby nastoupil do nově otevřené budovy Urologické kliniky v Praze na Karlově, dnes Urologické kliniky 1. LF UK a VFN.

Od počátku 80. let se věnoval metabolickým poruchám urolitiázy (ledvinové kameny), které byly náplní jeho kandidátské práce. Postupně se zaměřil na dětskou urologii a v r. 1995 se stal vedoucím Dětského oddělení Urologické kliniky. O dva roky později obhájil habilitační práci na téma lalokových uretroplastik. V r. 2009 se stal také zástupcem přednosty kliniky pro pedagogiku. Je vedoucím Subkatedry dětské urologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví od r. 1995.

Hlavní oblastí jeho odborného zájmu i předmětem nejvýznamnějších publikací a ocenění jsou urolitiáza, rekonstrukce struktur a vrozených vad močové trubice, problematika varikokély a laparoskopické operace v dětské urologii.

Je ženatý, má dcery Jiřinku a Libušku a vnuka Toníka. Od mládí rád chodí po horách, dlouho hrál rekreačně basketbal, má rád knihy zejména s historickou náplní a mnoho času věnuje chalupě a své rodině.

Křeslo pro Fausta s doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc. Křeslo pro Fausta s doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc. Křeslo pro Fausta s doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc. Křeslo pro Fausta s doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc. Křeslo pro Fausta s doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc. Křeslo pro Fausta s doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc. Křeslo pro Fausta s doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc. Křeslo pro Fausta s doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc. Křeslo pro Fausta s doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc. Křeslo pro Fausta s doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc. Křeslo pro Fausta s doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc. Křeslo pro Fausta s doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc. Křeslo pro Fausta s doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc.

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat