1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
trnko| tisk | spravovat

Konec levné práce manifestační mítink

 

Spravedlivý růst mezd v kolektivních smlouvách pro rok 2017

KONEC LEVNÉ PRÁCE V ČR

Nechceme patřit mezi nejhůře placené zaměstnance v EU! Pod tímto heslem v roce 2015 Českomoravská konfederace odborových svazů zahájila dlouhodobou kampaň „Konec levné práce“ proti nízkým mzdám a platům v ČR.

Cílem kampaně ČMKOS je vymanit českou ekonomiku z přetrvávajícího hospodářského konceptu nízkých mezd.

Kampaň odborů inspirovala a příznivě ovlivnila kolektivní vyjednávání ve firmách pro rok 2016. Nárůst mediánové mzdy se letos přiblížil 6,5 %, což je nejvíce za osm let.

Vláda pravidelným navyšováním minimální mzdy a zvyšováním platů v rozpočtové sféře napravuje příjmy zaměstnancům, kteří jsou placeni státem. Pro zaměstnavatele v podnikatelské sféře by to mělo být inspirující.

ČMKOS považuje za důležité zdůraznit význam reálné mzdy — co si skutečně za svou mzdu mohou zaměstnanci koupit. Spotřeba domácností je totiž klíčovým faktorem růstu HDP. Představuje dokonce více než 50 procent tvorby hrubého domácího produktu. Proto celá společnost musí mít zájem, aby se zaměstnanci prostřednictvím zvyšování mezd více podíleli na výsledcích růstu české ekonomiky.

V nadcházejícím kole kolektivního vyjednávání v roce 2017 ČMKOS doporučuje, kde pro to jsou dobré ekonomické předpoklady, vyjednávat růst objemu mzdových prostředků o 5 — 5,5 procenta.


Za obsah této stránky odpovídá: Odborová organizace VOS 1.LF UK . počet zobrazení: 282 poslední aktualizace: trnko, 12.09.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít