1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Komise pro výběrové řízení-tajemník/tajemnice 1. LF UK

Předseda komise Navržený děkanem Navržený děkanem Navržený Rektorátem UK Přizvaný odborník Navržený ředitelem VFN Navržený děkanem- externí spolupra-covník Navržený odbor. organizací Navržený Akademic. senátem Náhradník pro navržené děkanem
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. Ing. Blanka Svobodová prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA  (Ing. Pavel Nesnídal, MBA) Ing. Jiří Vodička, Ph.D. Ing. Lucie Vojtová (Bc. Gabriela Grznárová, Bc. Martina Lacinová) prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. (MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA) doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.
 

v závorkách - náhradníci

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat