1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Komise pro výběrové řízení - přednosta/ka Urologické kliniky 1. LF UK a VFN

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Děkanem přizvaný odborník Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Navržený ČLS JEP Navržený za nemocnici Navržený za nemocnici Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
Urologická klinika doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. MUDr. Rudolf Demeš (MUDr. Ludmila Říhová) MUDr. Marcela Sojáková (MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM) prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D, MBA MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA (prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A, M.Sc.) Mgr. Ivana Smetáková (prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.) prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. (prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.) doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

 

Hodnocení: (hodnotilo 13 uživatelů) spravovat