1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Komise pro výběrové řízení - přednosta/ka I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN

Předseda komise Navržený děkanem Děkanem přizvaný odborník Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Navržený ČLS JEP Navržený za nemocnici Navržený za nemocnici Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. doc.MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA (MUDr. Ludmila Říhová) doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. (Bc. Monika Stejnerová) prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. (MUDr. Ivana Čierná Peterová) MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA (prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc.) Mgr. Ivana Smetáková (Mgr. Zuzana Nová, MBA) prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. (MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA) MUDr. Kristián Brat, Ph.D.

 

Hodnocení: spravovat