1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Komise pro výběrové řízení - přednosta/ka Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN

 

Předseda komise Navržený děkanem Děkanem přizvaný odborník Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Navržený ČLS JEP Navržený za nemocnici Navržený za nemocnici Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
doc. MUDr. Andrea Bugetová, Ph.D., MBA doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. MUDr. Štěpánka Hemalová Militká (MUDr. Ludmila Říhová) Bc. Monika Stejnerová prof. MUDr. Jan Plzák,Ph.D.       (doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.) MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA  (prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A, M.Sc.) Mgr. Ivana Smetáková (Mgr. Zuzana Nová, MBA) prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. (Martin Pehr) doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

Hodnocení: spravovat