1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Komise pro výběrové řízení - obsazení místa přednosty/ky Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a FNB

 

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Děkanem přizvaný odborník Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Navržený ČLS JEP Navržený ředitelem nemocnice Navržený ředitelem nemocnice Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
Klinika plastické chirurgie doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D. doc. MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D. doc. MUDr. Jan Ulrych, Ph.D. MUDr. Ing. Svojmil Ebu Petránek,      CSc.,       MBA        (MUDr. Gabriela Val'ová) doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.  ( MUDr. Martin Mašek, Ph.D.) doc. MUDr. Aleš Nejedlý MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. (MUDr. Pavel Horák) MUDr. Petros Christodoulou (doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.) prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. (prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.) prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

Hodnocení: spravovat