1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Komise pro výběrové řízení - přednosta/ka Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN

Předseda komise Navržený děkanem Děkanem přizvaný odborník Navržený odbor. organizací Navržený ČLK Navržený ČLS JEP Za ředitele nemocnice Za ředitele nemocnice Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. Ing. Lea Vondrová (MUDr. Dana Michálková) MUDr. Libor Vašina (MUDr. Pavel Lindovský, MBA) doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. (MUDr. Ivan Jeřábek) plk. Inf. Zdeněk Brabec, Ph.D. (pplk. Ing. Jaroslav Kozel) prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. (MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA) doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.

 

Hodnocení: spravovat