1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Komise pro výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Pediatrické kliniky 1. LF UK a TN

Předseda komise Navržený děkanem Děkanem přizvaný odborník Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Navržený ČLS JEP Navržený ředitelem nemocnice Navržený ředitelem nemocnice Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, CSc. doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. MUDr. Halka Bitmanová MUDr. Jana Vedralová MUDr. René Hrdlička (MUDr. Jan Langer) MUDr. Petr Čech (doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.) doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. (MUDr. Pavel Kabíček, CSc.) doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. (prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.) prof. MUDr. Zdeněk Hájek, CSc.

Hodnocení: spravovat