1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Komise pro výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Děkanem přizvaný odborník Navržený ČLS JEP Za ředitelství nemocnice Za ředitelství nemocnice Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
Oční klinika prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Lindovský, MBA (doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.) prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO (Ing. Lea Michálková) doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. prof. MUDr. Naďa Jirásková, CSc., FEBO (doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO) prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Ing. Radka Kejmarová doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. (MUDr. Petr Smejkal) prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat