1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Komise pro výběrové řízení - přednosty/ka Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Děkanem přizvaný odborník Navržený ČLS JEP Za ředitelství nemocnice Za ředitelství nemocnice Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. MUDr. Pavel Lindovský, MBA (pplk. MUDr. Libor Vašina) Ing. Lea Vondrová (Mária Pivoňková) prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc. (doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.) prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. (MUDr. Ivan Jeřábek) plk. Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D. ( Ing. Daniela Kamarádová) prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. MUDr. Pavel Diblík

Hodnocení: spravovat