1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Komise J.W. Fulbrighta - finanční podpora pro americké akademiky v AR 2024/2025

Pozice je koncipována pro kvalifikované americké akademiky, kteří budou v rámci svého působení na fakultě UK předávat zkušenosti a informace z oblasti svého zaměření a nabyté praxe studentům vyšších ročníků bakalářských a magisterských programů. Délka působení se pohybuje v rozmezí 3 až 10 měsíců s tím, že začátek připadá vždy buď na půlku září či půlku února, kdy začíná nový semestr. Pozice je otevřená kterékoli specializaci ve všech oborech, které UK nabízí.

Vhodné kandidáty předvybere společně s Komisí Institute of International Education (IIE). Seznam semifinalistů bude předán zástupcům UK, kteří společně s Komisí nominují max. dva finalisty a jednoho náhradníka. Konečné rozhodnutí učiní Fulbright Foreign Scholarship Board.

Komise zajistí pro vybraného kandidáta následující:

- informace před odjezdem do České republiky včetně veškeré administrativy týkající se vízového procesu

- zdravotní a úrazové pojištění

- finanční příspěvek pro doprovázejícího rodinného příslušníka (manžel/manželka, dítě do 18 let) po dobu trvání kontraktu

- příspěvek 1 500 USD/měsíc po dobu trvání kontraktu

- příspěvek na dopravu 1 500 USD

Univerzita Karlova zajistí:

- příspěvek 4 500 USD/měsíc po dobu trvání kontraktu.

Na částce bude z 50 % participovat rektorát univerzity a z dalších 50 % fakulta/y či součást univerzity, kde bude dotyčný působit.

Celková měsíční mzda bude činit 6 000 USD měsíčně.

Univerzita Karlova, konkrétně přijímací fakulta/y, rovněž zabezpečí další související náležitosti včetně zajištění kancelářského prostoru a obvyklého vybavení (telefon, PC, email apod.), schválení kurzu/ů, který lektor povede odpovědnými fakultními útvary a jeho zpřístupnění v rámci Studijního informačního systému. Univerzita, konkrétně Staff Welcome Center, též nabídne akademikovi ubytování či pomoc s jeho zajištěním.

Komise ve spolupráci s IIE bude nabídku propagovat v rámci každoroční akce Fulbright Scholar Program: Grants for U.S. Faculty and Professionals. Podrobné informace o této pozici budou pro americké uchazeče k dispozici v Katalogu Fulbright stipendií, který publikuje IIE (Fulbright-Charles University Distinguished Scholar | Fulbright Scholar Program (fulbrightscholars.org)). V případě jejich zájmu mohou uchazeči kontaktovat pro více informací buď samotný IIE, Kateřinu Kloubovou (kloubova@fulbright.cz) z týmu Fulbrightovy komise ČR či pracovnici Odboru zahraničních vztahů rektorátu (OZV RUK) Annu Bowers (anna.bowers@ruk.cuni.cz).

Věřím, že tato spolupráce obohatí naši instituci a zároveň nám pomůže rozšířit a utužit vztahy s americkými akademiky a institucemi. Pro potřeby propagace je možné využít Fulbright Chair - Charles University (cuni.cz).


 

 

Hodnocení: spravovat