1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Klinické semináře IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN - letní semestr 2018/2019

Letní semestr 2018/2019

Datum

Přednášející

Hlavní téma

6.3. 2019

Prof. MUDr. J. Čermák, CSc.

ÚHKT

Sideropenické anémie

13. 3.

MUDr. J. Hlušička

Základy toxikologie pro internisty

20. 3.

Doc. MUDr. T. Hucl, Ph.D.

IKEM

Indikátory kvality endoskopického vyšetření

27. 3.

Doc. MUDr. F. Novák, Ph.D.

Diagnostika a léčba malnutrice

3. 4.

MUDr. T. Vařeka

Insulin 2019

10. 4.

Prof. MUDr. J. Widimský, CSc.

III.interní klinika 1. LF UK

Novinky v diagnostice a léčbě arteriální hypertenze

17. 4

Doc. MUDr. O. Petrák, Ph.D.

III.interní klinika 1. LF UK

Endokrinní hypertenze – klinický obraz, diagnostika a léčba

24. 4.

MUDr. P. Kocna, CSc.

ÚKBDL

Monitorování céliakie

15. 5.

MUDr. E. Meisnerová

Střevní pseudoobtrukce

22. 5.

MUDr. K. Benešová, CSc.

I.interní klinika 1. LF UK

Lymfomy GIT

29. 5.

Pracovní odpoledne

Idiopatické střevní záněty

autoři příspěvků:

prof. MUDr. A. Pařízek, CSc., as. MUDr. A. Novotný, MUDr. Petr Hrabák, MUDr. Pavel Hrabák, as. MUDr. R. Šroubková, MUDr. K. Lukáš, CSc.

5. 6.

PhDr. M. Pravdová, Ph.D., MBA

Ústav pro jazyk český AV ČR

Slavnostní seminář na závěr semestru - téma vyhrazeno

Semináře se konají vždy ve středu ve 14 hod. v posluchárně kliniky

(pavilon A6, 1. p.)

MUDr. Karel Lukáš, CSc.   prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

koordinátor klinických seminářů přednosta kliniky

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je zařazena do CŽV nelékařských zdravotnických pracovníků.

 

Hodnocení: spravovat