1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Kam na Erasmus


56463

Velká většina z Vás, studentů 1. lékařské fakulty, vyjede na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus+ na jednu z univerzit, s nimiž má fakulta v rámci programu uzavřenou meziinstitucionální smlouvu o studentských výměnných pobytech. Prvním krokem, který jako zájemci o výjezd musíte udělat, je přihlásit se na fakultní konkurz (viz Jak na Erasmus). Uspějete-li v něm, budete fakultou nominováni na jednu z etablovaných partnerských univerzit pro program Erasmus+. Zde si můžete projít seznam těchto partnerských univerzit pro studentské výměnné pobyty v oborech Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a v Bakalářských oborech.

Na vysvětlenou k délce pobytů: Je-li u konkrétní univerzity podle smlouvy uvedeno, že umožňuje výjezd například 1 studenta na 10 měsíců, znamená to, že musí vyjet právě 1 student na právě 10 měsíců? Nikoli. Co je takto ve smlouvách stanoveno, je pouze rámcový počet takzvaných studentoměsíců, které lze využívat flexibilně. V praxi tak v rámci takovéto smlouvy může vyjet buď 1 student na 10 měsíců, nebo také, se souhlasem zahraniční univerzity, 2 studenti na 4 nebo 5 měsíců. Pozor! Co naopak platí zcela závazně, jsou minimální délky pobytů, které jsou dané nikoli konkrétními meziinstitucionálními smlouvami, nýbrž obecně platnými pravidly samotného programu Erasmus+ (3 měsíce u Studijních pobytů, 2 měsíce u Praktických stáží).

Výše stipendia pro studenty programu Erasmus+ se rok od roku mění, a pro daný rok je navíc odstupňována podle cílových zemí (tři skupiny zemí podle výše životních nákladů) a typů pobytu (vyšší sazba pro Praktické stáže než pro Studijní pobyty). Jakmile bude známa výše podpory pro studentské zahraniční pobyty v akademickém roce 2016/17, zveřejníme příslušnou tabulku s měsíčními sazbami zde.


Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 14417 poslední aktualizace: dsane, 01.02.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít