1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Jmenování komisí pro výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Ustav - klinika

Předseda

komise

Navržený

odborovou

org. – odborník

Odborník

Odborník

Navržený

Akadem. senátem

odborník

Náhradník

Anatomický ústav
1. LF UK

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

RNDr. Bohuslava Trnková(MUDr. Jiřina Crkovská)

MUDr. Zdenka Nováková

MUDr. Ivo Klepáček, CSc.

Doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.
(Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.)

RNDr. Hana Kolesová, Ph.D.

Ústav histologie a embryologie
1. LF UK

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

RNDr. Bohuslava Trnková(MUDr. Jiřina Crkovská)

Doc. MUDr. Marie Jirkovská, CSc.

MUDr. Radomíra Vagnerová, CSc.

Doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.
(Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.)

Doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

Fyziologický ústav
1. LF UK

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

RNDr. Bohuslava Trnková(MUDr. Jiřina Crkovská)

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. MBA

Doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.

Doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.
(Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.)

MUDr. Pavla Mlčková, Ph.D.

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

MUDr. Jaroslav Kotlas

Prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.

Doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.(Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.)

Doc. MUDr. František Liška, Ph.D.

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

Prof. MUDr. David Sedmera, DSc. Ph.D.

RNDr. Bohuslava Trnková
(MUDr. Jiřina Crkovská)

Prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

RNDr. Čestmír Štuka, MBA, Ph.D.

Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
(Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.)

Doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

Prof. MUDr. David Sedmera, DSc. Ph.D.

RNDr. Bohuslava Trnková
(MUDr. Jiřina Crkovská)

Doc. MUDr.Martin Vokurka, CSc

Prof. RNDr.MUDr. Petr Maršálek, Ph.D.

Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
(Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.)

Doc.MUDr. Jan Živný, Ph.D.

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. David Sedmera, DSc. Ph.D.

Prof. MUDr. František Perllík, DrSc.

MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D.

PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.

Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
(Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.)

MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. LF UK

Prof. MUDr. David Sedmera, DSc. Ph.D.

RNDr. Bohuslava Trnková
(MUDr. Jiřina Crkovská)

Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D.

Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
(Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.)

Ing. Jana Bílková

Ústav všeobecného lékařství
1. LF UK

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

RNDr. Bohuslava Trnková

(MUDr. Jiřina Crkovská)

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

MUDr. Jana Vojtíšková

MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA
(MUDr. Petr Smejkal)

MUDr. Norbert Král

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Mgr. Nikola Hájková

MUDr. Jana Hofmanová

Mgr. Jan Hojný

MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA
(MUDr. Petr Smejkal)

MUDr. Jan Galko

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

MUDr. Helena Posová, CSc.

MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.

MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA
(MUDr. Petr Smejkal)

RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.

Onkologická klinika
1. LF UK a TN

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

MUDr. Jana Vedralová

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

MUDr. Lucie Žitňanská

MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA
(MUDr. Petr Smejkal)

MUDr. Jan Vydra

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. MBA

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D.

Doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
(Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.)

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. MBA

Doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D.

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
(Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.)

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. MBA

Doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc.

MUDr. Jana Mengerová

MUDr. Marek Šatný

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
(Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.)

MUDr. Karel Hrubant

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. MBA

MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D.

MUDr. Kamil Vlček

Mgr. Štěpánka Vlčková, CSc.

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
(Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.)

MUDr. Lucie Lischková

Dermatovenerologická klinika
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D.

MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.

Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.
(Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.)

MUDr. Bc. Miroslav Důra

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

MUDr. Petr Mečíř, MBA.

 

Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.
(Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.)

MUDr. Michaela Týblová, Ph.D.

 

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

MUDr. Martin Mašek, Ph.D.

MUDr. Vladimír Černý

Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.
(Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.)

MUDr. Petra Steyerová

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

MUDr. Alexandra Aschermannová

 

Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph,D.

 

MUDr. Martin Matějů, Ph.D.

 

Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.
(Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.)

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA

Ing. Eva Konopáčová

Mgr. Silvie Táborská

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.(PaedDr. Josef Marcoň)

MUDr. Petra Sládková, Ph.D.

Revmatologická klinika
1. LF UK a Revmatologického úst.

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

MUDr. Dana Tegzová

(MUDr. Šárka Forejtová)

MUDr. Liliana Šedová

MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.(PaedDr. Josef Marcoň)

MUDr. Jana Tomasová-Studýnková, Ph.D.

I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA

MUDr. Jan Ulrych, Ph.D.

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.(PaedDr. Josef Marcoň)

MUDr. Vladimír Frýba

III. chirurgická klinika
1. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

MUDr. Eva Pýchová

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc.

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.(PaedDr. Josef Marcoň)

MUDr. Petr Libánský, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA

Doc. MUDr. Alena Černá, CSc.

Doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D.

Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D
(Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.)

MUDr. Václav Vávra

I. ortopedická klinika
1. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

MUDr. Eva Pýchová

Doc. MUDr. Jan Pech, CSc.

Prof. MUDr. David Pokorný, CSc.

Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D
(Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.)

Prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.

MUDr. Květoslav Novák

MUDr. Yvona Pichlíková

Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D
(Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.)

MUDr. Tomáš Hradec

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

MUDr. Eva Pýchová

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.

Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D
(Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.)

Doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

Foniatrická klinika
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

 

Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.

MUDr. Miroslava Hrbková

MUDr. Libor Černý, Ph.D.

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
(Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.)

Dr. Ing. Jan Vokřál

Oční klinika
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

 

Prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA

MUDr. Pavel Diblík, MBA

Doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
(Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.)

MUDr. Aneta Klímová, Ph.D.

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

 

MUDr.Ladislav Korábek,MBA, CSc.

MUDr. Irena Pipková

MUDr. Et MUDr. Karel Klíma, Ph.D.

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
(Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.)

MUDr.Milena Nedvědová

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

 

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

 

Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

 

Doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D.

 

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
(Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.)

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
(Prof. MUDr. David Cibula, CSc.)

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

Ing. Lea Michálková

(MUDr. Dana Michálková)

MUDr. Michal Voška

MUDr. Johana Venerová

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.(Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.)

MUDr. Tomáš Hnátek, Ph.D.

Ortopedická klinika
1. LF UK a ÚVN

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

Ing. Lea Michálková

(MUDr. Dana Michálková)

Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

MUDr. Antonín Chochola

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.(Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.)

Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
(Doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.)

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

MUDr. Jana Vedralová

MUDr. Luděk Stehlík

MUDr. Lucie Heribanová

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.(Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.)

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

 

V Praze dne 20. 8. 2019

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan fakulty

 

 

Hodnocení: spravovat