1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
mlino| tisk | spravovat

Je nutné zaslat poštou vytištěnou přihlášku spolu s potvrzením o zaplacení poplatku?

Ne, přihláška se podává pouze v elektronické podobě a to do 28.2.2017.


Do stejného data je nutné uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Pokud nebude poplatek uhrazen do 28.2.2017 a ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 5699 poslední aktualizace: jzasp, 02.01.2017
Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít