1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Jak dřív lékaři a pacienti překonávali polní podmínky?

O tom se dozvíte během festivalu První republika v expozici Vojenského historického ústavu (VHÚ) Praha. Ten návštěvníkům akce představí několik přístrojů a zařízení, které pomáhaly vojenským lékařům, ale i pacientům překonávat nepohodlí a těžkosti polních podmínek převážně v období druhé poloviny 20. století (ale nebudou chybět ani exponáty mladší). Některé z předmětů se objevily v armádě již v 60. letech a řada z nich prokázala funkčnost a upotřebitelnost do dnešních dnů.

78307

O VHÚ

Vojenský historický ústav Praha je muzejní, vědeckovýzkumné a knihovní zařízení Ministerstva obrany České republiky. Jeho posláním je – ve smyslu platných legislativních norem – soustavně a cílevědomě shromažďovat písemné a hmotné památky především k dějinám českého i československého vojenství a armády, odborně o tyto fondy a sbírky pečovat, vědecky je zkoumat, zpracovávat a zpřístupňovat je veřejnosti.

Výsledky této práce prezentuje VHÚ Praha především v muzejní a výstavní činnosti, dále v knihovnických službách, v knižních a časopiseckých publikacích, na vědeckých konferencích a seminářích, v historickém servisu vojenským útvarům, ústavům a zařízením a ve službách veřejnosti. Nejdůležitější součástí VHÚ Praha jsou muzea a výstavní prostory. Jde o Armádní muzeum Žižkov, Letecké muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany a další externí výstavní prostory. Vědeckovýzkumná činnost VHÚ je prioritně zaměřena na zkoumání a dokumentaci historie českého a československého vojenství včetně problematiky 1., 2. a 3. odboje.

VHÚ Praha je členem komisí Mezinárodního výboru muzeí (ICOM) a Mezinárodní asociace muzeí zbraní a vojenské historie (ICOMAM) při UNESCO. Vojenskou historii reprezentuje v zahraničí Česká komise pro vojenské dějiny, která je členem Mezinárodního komitétu pro vojenské dějiny (CIHM). Více se dočtete na www.vhu.cz.

Mgr. Zdeněk Polčák, vedoucí oddělení sbírkových fondů VHÚ PrahaHodnocení: spravovat