1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení výpočetní techniky
1. LF UK

Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 2 2496 4100
fax. 2 2491 7226

vedoucí

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

tel.: 2 2496 4102


sekretariát
Lucie Novotná
tel.: 2 2496 4100

správa sítí
Ing. Jaroslav Mrkvička, CSc.
Ing. Radek Vávra
Bc. Petr Hubal
tel.: 2 2496 4316

správa databází
Ing. Hana Mezuliáníková
tel.: 2 2496 4303

správa www
Ing. Josef Martiňák
tel.: 595 173 836

správa HW
Martin Pavlíček
tel.: 2 2496 4101

správa serverů
Ivan Pešek, DiS
tel.: 2 2496 4101

podpora e-learningu a testování
Tomáš Nikl
tel.: 2 2496 4162
Lukáš Kejha
tel.: 2 2496 4416
Zuzana Džupinková
tel.: 2 2496 4397
MUDr. Lubomír Štěpánek
tel.: 2 2496 4416

správa přístupových systémů
Roman Patočka
tel.: 2 2496 4122

josmart| tisk | spravovat

Instalace certifikátu do poštovního klienta

Máte-li certifikát nainstalován v prohlížeči podle návodu na stránce http://pki.cesnet.cz/cs/tcs-personal-user.html a uložen do souboru podle tohoto návodu, můžeme přikročit k jeho instalaci do poštovního klienta.


 

Import certifikátu do poštovního klienta

 • Outlook Express
  Pokud jste certifikát instalovali do Internet Exploreru tento krok můžete vynechat. V opačném případě je postup takovýto:
  • Nástroje-Možnosti-Zabezpečení-Digitální ID-Importovat
  • vyberte certifikát, který jste si předtím exportovali do souboru a zadejte heslo, vytvořené při jeho předchozím exportu
 • Microsoft Outlook
  Pokud jste certifikát instalovali do Internet Exploreru tento krok můžete vynechat. V opačném případě je postup takovýto:
  • Nástroje-Možnosti-Zabezpečení-Digitální ID-Importovat/Exportovat(pro Outlook 2003)
  • Nástroje-Centrum zabezpečení-Zabezpečení emailu-Digitální ID-Importovat/Exportovat(pro Outlook 2007 a novější)
  • Soubor - Možnosti - Centrum zabezpečení - Nastavení centra zabezpečení - Zabezpečení emailu - Digitální ID - Importovat/Exportovat (pro Outlook 2013)
  • vyberte certifikát, který jste si předtím exportovali do souboru a zadejte heslo, vytvořené při jeho předchozím exportu

 • Mozilla Thunderbird
  • otevřete okno Správce certifikátů, jehož umístění závisí na verzi Thunderbirdu:
   - verze 1.0.7: Nástroje-Možnosti-Ostatní-Certifikáty-Spravovat certifikáty...
   - verze 1.5 a novější: Nástroje-Možnosti-Soukromí-Zabezpečení-Certifikáty...
  • Na kartě Osobní certifikátykliknětena tlačítko Importovat a nalistujte soubor s vyexportovaným certifikátem. Pokud pracujete s certifikáty v aplikaci Mozilla Thunderbird poprvé, budete vyzváni pro vytvoření hlavního hesla, které chrání Vaše citlivé informace v Thunderbirdu. Zadejte toho heslo a jeho ověření.
   Pak budete dotázání na heslo, se kterým byl při exportu certifikát zašifrovaný. Zadejte toto heslo a po potvrzení dojde k importu certifikátu.
  • Může se stát, že ve sloupci Účel (stále jsme na kartě Osobní certifikáty) je u certifikátu text „Vydavatel není důvěryhodný“. Znamená to, že s certifikátem se sice naimportovaly potřebné certifikáty certifikační autority CESNET CA, nebyly však ještě označeny za důvěryhodné. V tom případě na kartě Certifikační autority nalezněte certifikát CESNET CA a klikněte na tlačítko Upravit. Zobrazí se okno Upravit nastavení důvěryhodnosti CA, kde zaškrtněte všechny tři nabízené možnosti a potvrďte tlačítkem OK.

Nastavení poštovního klienta

 • Outlook Express
  Nástroje-Účty-Pošta-vyberte účet, jehož zprávy budete chtít elektronicky podepisovat-Vlastnosti-Zabezpečení
  V sekci Podpisový certifikát klikněte na tlačítko Vybrat, vyberte požadovaný certifikát a potvrďte OK. Vlastníte-li jich více, poznáte jej například podle data expirace.
  Pokud se při této akci automaticky nevybral váš certifikát v "Předvolbách šifrování" (ve stejném okně), vyberte jej sami.
  Budete-li chtít podepsat zprávu, před odesláním klikněte na tlačítko Podepsat na horním panelu. Nebo ji také můžete Šifrovat.
  Budete-li si přát automaticky podepisovat všechny odesílané zprávy, uděláte to takto: Nástroje-Možnosti-Zabezpečení, kde zatrhnete Přidat digitální podpis do odesílaných zpráv.
 • Microsoft Outlook
  - Nástroje-Možnosti-Zabezpečení-Šifrovaný email: Nastavení (pro Outlook 2003)
  - Nástroje-Centrum zabezpečení-Zabezpečení emailu-Šifrovaný email: Nastavení (pro Outlook 2007 a novější)
  - Soubor - Možnosti - Centrum zabezpečení - Nastavení centra zabezpečení - Zabezpečení emailu - Šifrovaný email: Nastavení (Outlook 2013)

  V sekci Podpisový certifikát klikněte na tlačítko Vybrat, vyberte požadovaný certifikát a potvrďte OK. Vlastníte-li jich více, poznáte jej například podle data expirace. Obdobným postupem vyberte i šifrovací certifikát.
  Pokud v nabídce není k dispozici nový certifikát, odstraňte v Internet Exploreru starý certifikát (Nástroje-Možnosti internetu-Obsah-Certifikáty) a opakujte postup.

  Podepsání zprávy
  • Outlook 2003
   Zprávu podepíšete tak, že před odesláním kliknete na ikonku Digitálně podepsat zprávu na horním panelu. Nebo také Možnosti-Nastavení zabezpečení. V tomto okně můžete přidat ke zprávě digitální podpis nebo ji zašifrovat. Budete-li si přát automaticky podepisovat všechny odesílané zprávy, uděláte to takto: Nástroje-Možnosti-Zabezpečení, kde zatrhnete Digitálně podepisovat všechny odeslané zprávy.
  • Outlook 2007 (a novější)
   Zprávu podepíšete tak, že před odesláním kliknete na ikonku Podepsat na horním panelu v sekci Možnosti. Tlačítkem Šifrovat pak můžete zprávu zašifrovat.

  Šifrování zprávy
  Pro šifrování zpráv musíte mít v adresáři uložen svůj kontakt. Nejjednodušeji to uděláte tak, že si pošlete digitálně podepsanou zprávu na svoji adresu. Až vám email přijde, klikněte pravým tlačítkem na email odesílatele (tedy váš email) v horní části zprávy a zvolte "Přidat do Kontaktů aplikace Outlook". Šifrovanou zprávu můžete poslat pouze adresátu, který rovněž vlastní digitální podpis.
 • Mozilla Thunderbird
  Nástroje-Nastavení účtu...,
  tamzvolte e-mailový účet, jehož zprávy chcete elektronicky podepisovat. Klikněte na položku Zabezpečení a poté v pravé části okna v sekci Digitální podpis klikněte na tlačítko Vybrat...
  V zobrazeném dialogu vyberte požadovaný certifikát. Vlastníte-li jich více, poznáte jej například podle data expirace. Výběr potvrďte tlačítkem OK. Na závěr se Vás aplikace zeptá, zda tentýž certifikát použít také pro šifrování zpráv příjemců. Klikněte na tlačítko OK.
  O tom, zda zprávu odešlete odešlete podepsanou nebo šifrovanou, rozhodnete pomocí malé šipky na tlačítku Zabezpečení v okně nové zprávy. Budete-li požádáni, zadejte hlavní bezpečnostní heslo aplikace Mozilla Thunderbird. Chcete-li podepisovat všechny odesílané zprávy, nastavíte to takto:
  Nástroje-Nastavení účtu-Zabezpečení-Digitálně podepsat zprávy (výchozí).Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení výpočetní techniky . počet zobrazení: 24165 poslední aktualizace: josmart, 26.04.2016
Hodnocení: (hodnotilo 68 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít