1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Informace pro média

mfial 15.03.2016

Rektor a děkan pokřtili publikaci Anatomie 3

60520Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima a děkan 1. lékařské fakulty UK prof. Aleksi Šedo pokřtili ve středu 10. března 2016 publikaci Anatomie 3 prof. Radomíra Čiháka. Slavnostního křtu se kromě hlavního autora zúčastnili i spoluautoři prof. Rastislav Druga a prof. Miloš Grim.       


zburi 29.04.2016

MEDialogy Klinické studie v Čechách

60805Klinická hodnocení léčiv, tedy systematické testování léčivého přípravku na pacientech či na zdravých dobrovolnících jsou nedílnou součástí vývoje nových léčiv. Nejčastěji je organizují výrobci léčiv, bývají rovněž součástí výzkumných záměrů akademických pracovišť. Jejich cílem je prokázat a ověřit léčivé účinky přípravku a zjistit jeho nežádoucí účinky. Ve světě se ročně objeví tisíce slibných látek a provádějí se desetitisíce preklinických a klinických studií, ovšem jen velmi malá část z testovaných léků je nakonec zavedena do praxe. Vývoj nového léku trvá mnoho let a stojí miliardy dolarů. Avšak už i samotné provádění klinických studií přináší prospěch všem zúčastněným – pacientům, zdravotníkům i výzkumníkům.


zburi 23.03.2016

Světový den spánku a Evropský den narkolepsie

60255V současné době je více než 30 % populace dětského i dospělého věku ohroženo poruchami spánku. Proto WHO (World Health Organisation) společně s WASM (World Association of Sleep Medicine) vyhlašují každoročně Světový den spánku. V letošním roce připadá na pátek 18. března 2016.


zburi 23.03.2016

Vědci z 1. LF UK zjistili, že při biologické léčbě nádorů ledvin lze podávání léků bez následků dočasně přerušit

Vědecký tým České kooperativní skupiny pro metastatický renální karcinom, jehož součástí je i řada klinických výzkumníků z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zjistil, že pacienti podstupující biologickou léčbu zhoubného nádoru ledvin ji mohou dočasně bez následků vysadit. „Ověřili jsme, že u nemocných, kteří léčbu na čas přeruší, se nemoc chová stejně jako u těch, kteří v léčení pokračují.


zburi 23.03.2016

V České republice začíná fungovat průlomová technologie v zobrazování živých organismů

596851. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze slavnostně otevřela 9. února 2016 Centrum pokročilého preklinického zobrazování (Center of Advanced Preclinical Imaging, CAPI). Bude sloužit pro výzkum, který je nutný pro vývoj nových léčiv, ale neodehrává se ještě na pacientech (preklinický výzkum). Unikátem je přístroj využívající zcela novou tomografickou technologii zobrazování paramagnetických částic (Magnetic Particle Imager, MPI; viz obrázek), již lze svým významem přirovnat k objevu rentgenových paprsků. Na 1. LF UK jde teprve o třetí komerční instalaci tohoto přístroje ve světě. V budoucnu bude technologie MPI využívána i v humánní medicíně.


zburi 23.03.2016

Vědci z 1. LF UK objevili gen způsobující těžkou vadu oční rohovky

59127Vědci z Ústavu dědičných metabolických poruch 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze objevili gen, jehož mutace jsou příčinou závažné dědičné vady oční rohovky (zadní polymorfní dystrofie). Nemoc způsobuje u řady pacientů těžkou poruchu zraku a může vést až k totální slepotě. Tým pracoval pod vedením doc. Ing. Stanislava Kmocha, CSc., doc. MUDr. Petry Liškové, MD, Ph.D., a prof. MUDr. Martina Filipce, CSc., ve spolupráci s britským týmem z University College London.


zburi 23.03.2016

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je ve výzkumu v první desítce

V žebříčku hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014 se umístila 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze na osmém místě z přibližně 550 hodnocených. Mezi lékařskými fakultami a dalšími výzkumnými organizacemi orientovanými na biomedicínský a klinický výzkum v ČR zaujala první místo. V rámci Univerzity Karlovy obsadila třetí místo z jejích 17 fakult.


zburi 23.03.2016

MEDialogy Financování vědy v Čechách

60803V České republice existují v zásadě dvě nejsilnější centra vědy a výzkumu – vysoké školy a Akademie věd ČR. Peníze „na vědu" pro tyto instituce lze rozdělit na „institucionální podporu" sloužící udržení jejich základního chodu a „účelové financováni", které výběrovým způsobem rozděluje konkrétním projektům Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR a agentury příslušných rezortů.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 71261 poslední aktualizace: 18.04.2017
zavřít