1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Informace pro média

zburi 08.06.2016

Cenu J. E. Purkyně 2016 obdržela profesorka Soňa Nevšímalová z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecní fakultní nemocnice

63238Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) udělila Cenu J. E. Purkyně 2016 dětské neuroložce prof. MUDr. Soně Nevšímalové, DrSc., z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (1. LF UK a VFN) v Praze. Profesorka Nevšímalová je největší žijící osobností české spánkové medicíny a současně i nejvýznamnější osobností české dětské neurologie,“ uvedl předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. „Paní profesorka patří k těm výjimečným odborníkům, jimž se značně podařilo zvýšit prestiž české medicíny u nás i v zahraničí,“ doplnil děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


zburi 17.07.2016

MEDialogy Co se jí v Čechách

62831Informace o správné a zdravé výživě a zdravém životním stylu nejsou v české společnosti dostatečně rozšířené. Z novin a časopisů sice lidé načerpají mnoho informací, ale spíše převažují články o nesprávných dietách, navíc často spojené s reklamou na potravinové doplňky. „Na základních školách se sice vyučuje předmět Výchova ke správnému zdravotnímu stylu, ale žáci se nic nedovědí například o prevenci aterosklerózy, cukrovky či nádorových onemocnění,“ říká prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předseda ČLS JEP. Lépe na tom nejsou ani studenti středních škol.


zburi 16.05.2016

V evropském vědeckém výboru pro zdravotní a environmentální rizika zastupuje ČR MUDr. Sergej Zacharov z 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice

62467Vedoucí lékař Toxikologického informačního střediska Kliniky pracovního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., byl nově zvolen členem Vědeckého výboru pro zdravotní, environmentální, vznikající a nově zjištěná rizika Evropské komise (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER). SCHEER je jedním ze dvou vědeckých výborů, jenž poskytuje Evropské komisi vědecká stanoviska a posudky v oblasti bezpečnosti pro zdraví nových technologií, materiálů, výrobků a služeb.


zburi 17.07.2016

Léčba psychicky nemocných pacientů udělala za 170 let velký pokrok

Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze letos oslavuje 170. výročí svého provozu v areálu Ke Karlovu. Dnes je největším zařízením svého druhu v ČR. Ročně je zde hospitalizováno 1500 pacientů a dalších 11 000 se léčí ambulantně. Před 130 lety se začala na české Univerzitě Karlově psychiatrie vyučovat jako obor.


zburi 05.05.2016

Fórum globálního zdravotnictví v Praze 2016

Ve dnech 5. až 6. května se v Praze koná Fórum globálního zdravotnictví (FGZ). Akci každé dva roky pořádá Pražské centrem pro globální zdravotnictví, jež sídlící na Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Tématem letošního fóra je Bezpečnost evropského a regionálního zdravotnictví v ohrožení: státní a nestátní projekty a instituce v souvislosti s migrací.


zburi 03.05.2016

Dobří studenti matematiky mají i letos při přijímání na 1. lékařskou fakultu UK výhodu

Deset bodů navíc získají i letos při přijímání ke studiu lékařských oborů na 1. lékařskou fakultu UK pro rok 2016/2017 studenti, kteří měli na střední škole jedničky a dvojky z matematiky. Bonifikaci za matematiku zavedla fakulta poprvé loni a podle děkana prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., se toto opatření osvědčilo. Na fakultu se letos přihlásilo ke studiu lékařských oborů zhruba 4300 uchazečů, z toho si o bonifikaci z matematiky požádalo přibližně 650. Počty přihlášených studentů jsou srovnatelné s předcházejícím rokem.


zburi 28.04.2016

Open Air na Karláku připomene narozeniny Karla IV.

61611Celodenní slavnost „Všechno nejlepší, Karle IV. – Open Air na Karláku“, která se koná v sobotu 7. května 2016 na Karlově náměstí v Praze, připomene 700. výročí narození českého krále a císaře Karla IV. Akci pořádá 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice společně s Městskou částí Praha 2.


zburi 26.04.2016

Výstava na Novoměstské radnici přiblíží návštěvníkům vývoj medicíny od dob Karla IV. až do dneška

61602Unikátní výstavu Medicína od dob Karla IV. po současnost uspořádala 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy společně se Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny a dalšími partnery. Expozice, která vznikla u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV., se uskuteční od 3.‒31. května 2016 v galerii Novoměstské radnice na Karlově náměstí v Praze. Na výstavě spolupracovala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Novoměstská radnice.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 74649 poslední aktualizace: 27.06.2017
zavřít