1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Informace pro média

zburi 30.06.2016

Přijďte se s mediky 1. LF UK pobavit i poučit na Rock for People!

63674Studenti a mladí absolventi 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na festivalu Rock for People, který se letos koná v Hradci Králové 3. až 5. července, opět nabídnou návštěvníkům v doprovodném programu pobavení i poučení. Přivezou interaktivní workshopy a modely, na nichž odlehčenou formou představí zájemcům různá medicínská témata.


zburi 29.06.2016

Studie mezinárodního týmu potvrdila účinnost lenalidomidu u jednoho z agresivních nádorů krve – lymfomu z plášťových buněk

Mezinárodní evropská studie, již vedl přednosta I. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., potvrdila účinnost lenalidomidu při léčbě specifického typu nádorového onemocnění krve – lymfomu z plášťových buněk. „Prokazatelně se zjistilo, že léčba tímto lékem představuje pro nemocného velký přínos. Lenalidomid snižuje riziko progrese či úmrtí o 39 procent proti skupině nemocných léčených standardně,“ uvedl prof. Trněný. Závěry tým publikoval v prestižním odborném časopise Lancet Oncology.


zburi 08.06.2016

Cenu J. E. Purkyně 2016 obdržela profesorka Soňa Nevšímalová z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecní fakultní nemocnice

63238Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) udělila Cenu J. E. Purkyně 2016 dětské neuroložce prof. MUDr. Soně Nevšímalové, DrSc., z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (1. LF UK a VFN) v Praze. Profesorka Nevšímalová je největší žijící osobností české spánkové medicíny a současně i nejvýznamnější osobností české dětské neurologie,“ uvedl předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. „Paní profesorka patří k těm výjimečným odborníkům, jimž se značně podařilo zvýšit prestiž české medicíny u nás i v zahraničí,“ doplnil děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


zburi 17.07.2016

MEDialogy Co se jí v Čechách

62831Informace o správné a zdravé výživě a zdravém životním stylu nejsou v české společnosti dostatečně rozšířené. Z novin a časopisů sice lidé načerpají mnoho informací, ale spíše převažují články o nesprávných dietách, navíc často spojené s reklamou na potravinové doplňky. „Na základních školách se sice vyučuje předmět Výchova ke správnému zdravotnímu stylu, ale žáci se nic nedovědí například o prevenci aterosklerózy, cukrovky či nádorových onemocnění,“ říká prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předseda ČLS JEP. Lépe na tom nejsou ani studenti středních škol.


zburi 16.05.2016

V evropském vědeckém výboru pro zdravotní a environmentální rizika zastupuje ČR MUDr. Sergej Zacharov z 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice

62467Vedoucí lékař Toxikologického informačního střediska Kliniky pracovního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., byl nově zvolen členem Vědeckého výboru pro zdravotní, environmentální, vznikající a nově zjištěná rizika Evropské komise (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER). SCHEER je jedním ze dvou vědeckých výborů, jenž poskytuje Evropské komisi vědecká stanoviska a posudky v oblasti bezpečnosti pro zdraví nových technologií, materiálů, výrobků a služeb.


zburi 17.07.2016

Léčba psychicky nemocných pacientů udělala za 170 let velký pokrok

Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze letos oslavuje 170. výročí svého provozu v areálu Ke Karlovu. Dnes je největším zařízením svého druhu v ČR. Ročně je zde hospitalizováno 1500 pacientů a dalších 11 000 se léčí ambulantně. Před 130 lety se začala na české Univerzitě Karlově psychiatrie vyučovat jako obor.


zburi 05.05.2016

Fórum globálního zdravotnictví v Praze 2016

Ve dnech 5. až 6. května se v Praze koná Fórum globálního zdravotnictví (FGZ). Akci každé dva roky pořádá Pražské centrem pro globální zdravotnictví, jež sídlící na Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Tématem letošního fóra je Bezpečnost evropského a regionálního zdravotnictví v ohrožení: státní a nestátní projekty a instituce v souvislosti s migrací.


zburi 03.05.2016

Dobří studenti matematiky mají i letos při přijímání na 1. lékařskou fakultu UK výhodu

Deset bodů navíc získají i letos při přijímání ke studiu lékařských oborů na 1. lékařskou fakultu UK pro rok 2016/2017 studenti, kteří měli na střední škole jedničky a dvojky z matematiky. Bonifikaci za matematiku zavedla fakulta poprvé loni a podle děkana prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., se toto opatření osvědčilo. Na fakultu se letos přihlásilo ke studiu lékařských oborů zhruba 4300 uchazečů, z toho si o bonifikaci z matematiky požádalo přibližně 650. Počty přihlášených studentů jsou srovnatelné s předcházejícím rokem.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 71293 poslední aktualizace: 18.04.2017
zavřít