1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Informace pro média

jfran 05.06.2014

MEDialogy: Výchova lékařů v Čechách

47468Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1. LF UK) studují zhruba tři tisíce budoucích lékařů a zubařů, což je nejvíc ze všech osmi lékařských fakult v ČR. Ke zkvalitnění výuky přispívají už osm let pravidelným hodnocením pedagogů i sami studenti. Vedení fakulty k jejich hodnocení přihlíží. Pedagogové, kteří v anketě dopadnou nejlépe, dostanou finanční odměnu, naopak ti, co jsou na tom opakovaně nejhůře, obvykle z fakulty odcházejí. Možnost ohodnotit výuku studenti po překonání počáteční nedůvěry v anonymitu a účelnost ankety velmi oceňují.


jfran 15.07.2014

Nové principy odškodňování újem na zdraví

464411. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze převzala záštitu nad vytvořením Metodiky pro odškodňování újem na zdraví, kterou připravil Nejvyšší soud ČR ve spolupráci se Společností medicínského práva o. s. za účasti zástupců pojistitelů. Nový občanský zákoník zrušil od 1. ledna 2014 bez náhrady tzv. odškodňovací tabulky (vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb.). Dosavadní podrobná právní úprava určování výše bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění je v právním předpise nahrazena stručným vyjádřením: „podle zásad slušnosti“. Zákonodárce tak připravil situaci značné právní nejistoty při určování výše odškodnění, nepředvídatelnosti rozhodovací praxe a praktické nemožnosti mimosoudního vypořádání.


jfran 15.07.2014

Výhledy onkologie v 21. století

46249Počet nových nádorových onemocnění ve světě nadále stoupá a předpovědi v tomto směru nejsou povzbudivé. Naopak je tomu ovšem v případě výsledků, kterých onkologové dosahují, již několik let tak počet úmrtí stagnuje, případně i mírně klesá. Tento úspěch s sebou paradoxně přináší nové problémy, kterým bude muset onkologie 21. století čelit. Správná organizace onkologické péče je proto jednou z důležitých výzev budoucnosti. Onkologové Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK zároveň na dvou příkladech představují současný trend, který spočívá v cílené onkologické léčbě, kde je důležitá spolupráce celého týmu odborníků z různých klinik a pracovišť. A onkologická péče ve VFN je právě oním příkladem poskytování léčby, která je tzv. „šitá na míru“.


jfran 15.07.2014

Vaše zdraví oslaví svátek! Dejte mu dárek a nechte si ho zkontrolovat.
46237Ve čtvrtek 27. 3. 2014 se pěší zóna na pražském Andělu opět promění v improvizovanou ordinaci. Pod plachtou edukačního stanu zde pražští medici návštěvníkům již tradičně nabídnou vyšetření základních zdravotních parametrů a poradenství v oblastech, které se týkají zdravého životního stylu. Touto osvětovou akcí pořádanou souběžně v pěti městech ČR se mezinárodní apolitická organizace IFMSA CZ, která sdružuje studenty medicíny všech lékařských fakult v České republice, připojuje k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) u příležitosti Světového dne zdraví.


jfran 03.06.2014

Ledviny stárnou společně s námi. Nepodceňujte prevenci a přijďte na vyšetření!

46081Tisková konference ke Světovému dni ledvin 13. 3. 2014: Ledviny jsou životně důležitým orgánem. Filtrací krve odstraňují z těla odpadní produkty metabolismu a udržují stabilitu vnitřního prostředí. Každý den očistí 180 litrů krve, což znamená, že pročistí všechnu krev až 50x za den. Věděli jste ale, že chronická onemocnění ledvin postihují 10 % světové populace? Že chronickým onemocněním ledvin trpí 1 z 5 mužů a 1 ze 4 žen ve věku 65 až 74 let, zatímco ve věkové kategorii nad 75 let trpí různě závažným chronickým onemocněním ledvin celá polovina lidí? Při péči o dlouhodobé zdraví ledvin je především zapotřebí nepodceňovat prevenci.


jfran 15.07.2014

Činnost Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN slavnostně zahájena

45904V Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha vzniklo 1. března 2014 nové, v pořadí již deváté, klinické pracoviště, Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN. Ve čtvrtek 6. března 2014 zahájili její činnost symbolickým přestřižením pásky děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo a ředitel ÚVN prof. Miroslav Zavoral.


edavi 15.07.2014

130 let české výuky lékařské chemie

45567Ve čtvrtek 6. února 2014 se na Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN konala tisková konference a slavnostní setkání u příležitosti 130. výročí založení Ústavu pro lučbu lékařskou a zahájení české výuky lékařské chemie.


jfran 15.07.2014

NOVÁ ANTIOBEZITIKA – dlouho očekávaný pomocník

45720Tisková konference s názvem Nová antiobezitika – dlouho očekávaný pomocník, pořádaná u příležitosti 9. ročníku Šonkova dne – konference o obezitě a metabolických nemocech, který se letos koná dne 30. ledna 2014.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 74650 poslední aktualizace: 27.06.2017
zavřít