1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Informace pro média

edavi 15.07.2014

130 let české výuky lékařské chemie

45567Ve čtvrtek 6. února 2014 se na Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN konala tisková konference a slavnostní setkání u příležitosti 130. výročí založení Ústavu pro lučbu lékařskou a zahájení české výuky lékařské chemie.


jfran 15.07.2014

NOVÁ ANTIOBEZITIKA – dlouho očekávaný pomocník

45720Tisková konference s názvem Nová antiobezitika – dlouho očekávaný pomocník, pořádaná u příležitosti 9. ročníku Šonkova dne – konference o obezitě a metabolických nemocech, který se letos koná dne 30. ledna 2014.


jfran 15.07.2014

Britský ministr se přijel inspirovat na Kliniku adiktologie 1. LF UK a VFN

45715Podle britské strategie boje proti drogám z roku 2010 je úkolem britského ministra pro prevenci zločinu Normana Bakera sebrat nové poznatky o tom, jaké postupy fungují v jiných zemích a v čem je možné se od nich poučit. Ministr proto včera, 3. prosince 2013, navštívil Kliniku adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice, seznámil se s jejím fungováním a se systémem péče o drogově závislé v České republice.


jfran 15.07.2014

Vědci z 1. LF UK udělali další krok ve výzkumu možností léčby leukemie

44056Vědci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze identifikovali mechanismus, který se účastní vzniku akutní myeloidní leukemie. "Nový objev, který byl učiněn na geneticky modifikovaných myších modelech, může být potencionálně využit při léčbě lidské leukemie," vysvětluje vedoucí laboratorní skupiny z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

edavi 26.08.2014

Tisková konference k metodice SBI, která pomáhá při prevenci alkoholismu

V pátek 13. září 2013 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konala tisková konference věnovaná metodice SBI napomáhající při prevenci alkoholismu. Česká republika dlouhodobě patří k zemím s nejvyšší spotřebou čistého alkoholu na hlavu v Evropě. Počet rizikově pijících osob se u nás odhaduje na více než půl milionu. Projekt adaptace metodiky SBI (screening and brief intervention), která je již dnes v zahraničí (zejména USA) používána jako účinný nástroj prevence alkoholismu, si klade za cíl tento stav zlepšit.


edavi 15.07.2014

Tisková konference v rámci 65. výročí Protialkoholního oddělení

42951Ve čtvrtek 5. září 2013 se na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN konala tisková konference u příležitosti 65. výročí založení Protialkoholního oddělení. Věříme, že pro Vás bylo toto téma zajímavé a děkujeme za Vaši účast.


zburi 24.10.2016

Cenu Technologické agentury získal za výzkum materiálu pro kloubní náhrady prof. David Pokorný z Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol

65599Technologická agentura ČR ocenila tým prof. MUDr. Davida Pokorného, CSc., z Ortopedické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol za výzkum materiálu pro kloubní náhrady – ultravysokomolekulárního polyetylénu (UHMWPE). Projekt zvítězil jako nejlepší v kategorii Řešení pro kvalitu života. Na slavnostním večeru Dne TA ČR 20. října 2016 v Národním muzeu v Praze obdržel i Cenu budoucnosti na základě hlasování přítomných čestných hostů.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 71262 poslední aktualizace: 18.04.2017
zavřít