1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
mjust| tisk | spravovat

Informace o blížícím se vyhlášení první veřejné soutěže v programu TAČR ÉTA

Dobrý den,
chtěla bych Vás informovat o blížícím se vyhlášení první veřejné soutěže v programu ÉTA. Na základě informací ze semináře TAČR si dovoluji shrnout to nejpodstatnější a nabídnout podporu Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT) při přípravě žádostí o podporu. I když je program směřován primárně na podporu humanitních a společenskovědních oborů, v rámci interdisciplinarity je i prostor pro spolupráci humanitních a technických fakult.

Základní info
· cílem programu ÉTA je posílení společenské a humanitní dimenze ve VaVaI při řešení výzev a příležitostí 21. století
· projekty musí být samozřejmě aplikovatelné v praxi a naplňovat jedno ze zaměření – interdisciplinaritu nebo
  propojení technického a netechnického obsahu nebo vytěžení potenciálu základního výzkumu k aplikacím
· v projektu musí figurovat aplikační garant (budoucí uživatel výsledků)
· první veřejná soutěž bude vyhlášena 15. srpna 2017
· pravděpodobný termín pro podání projektů: konec září 2017
· soutěž se bude každoročně opakovat až do r. 2022
· podpora na projekt: cca 4,6 mil. Kč
· míra podpory: 90%
· délka trvání projektu: 12-48 měsíců
· odkaz na video ze semináře naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=6hXV6FzIM24&feature=youtu.be a
  na prezentaci zde https://www.slideshare.net/TACRprezentace/semin-ped-vyhlenm-1-veejn-soute-programu-ta

· po vyhlášení soutěže by se měly uskutečnit další semináře už ke konkrétním zadávacím podmínkám soutěže

CPPT nabízí při přípravě projektů do programu ÉTA:

1. konzultace k aplikační části žádosti
2. pomoc při hledání aplikačního garanta a nastavení podmínek smluvní spolupráce s aplikačním
    garantem
3. pomoc při hledání partnera v rámci Univerzity Karlovy (v projektech naplňujících interdisciplinaritu)
4. právní podporu při přípravě smluvní dokumentace s partnery z aplikační sféry (např. Letter of Intent,
   
Non-disclosure agreement, memorandum, smlouva o spolupráci)
5. konzultace k ošetření výstupů projektu, k ochraně duševního vlastnictví a k následné komercializaci

Kontaktní osoba pro podporu ze strany CPPT: Ivana Sýkorová (Ivana.Sykorova@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 209)

S pozdravem a přáním příjemného dne
Ivana Sýkorová
projektová manažerka
Petrská 3, 110 00 Praha 1
tel: 224 491 209
mob: 776 007 130
e-mail: mailto:otomar.slama@ruk.cuni.cz
web
: http://www.cppt.cuni.cz/


Za obsah této stránky odpovídá: Grantové oddělení , Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 141 poslední aktualizace: mjust, 26.07.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít