1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace k čestnému prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Všichni studenti (včetně „dobrovolníků“) musí před výukou nebo kontrolou studia vyplnit zveřejněné čestné prohlášení podle skutečnosti.

V případě klinické praxe musí vyplnit prohlášení nemocniční (např. VFN), které obsahuje analogické informace.

Pokud nemohou ve všech bodech potvrdit, že u nich nejsou známa žádná rizika infekce, nemohou s klinickou výukou začít a musí tuto skutečnost sdělit dopředu garantovi předmětu.

Garant předmětu zohlední typ výuky a úroveň rizika expozice a rozhodne, jestli se student může výuky/kontroly studia (zkoušky) účastnit nebo zda je nutné dodržet např. 14denní lhůtu od posledního kontaktu či zvolí jiný postup.

Vyloučení z výuky z důvodu kontaktu v rámci dobrovolnictví nesmí pro studenty znamenat nemožnost získat zápočet při splnění ostatních povinností či doplnění stáže v náhradním termínu daných garantem předmětu.

V případě nemožnosti konat zkoušku (či jinou kontrolu studia) prezenčně či při jejím odložení z důvodu kontaktu v rámci dobrovolnictví, by mělo být studentovi umožněno konat zkoušku z uvedeného předmětu distančně. V případě prezenční zkoušky pak v co nejbližší možné době po období od kontaktu, která je pro pracoviště přijatelná, a to vypsáním speciálního termínu, nebude-li v tu dobu řádný termín dostupný.

doc. Martin Vokurka, proděkan pro studijní problematiku a teoretickou a preklinickou pedagogiku

prof. Tomáš Hanuš, proděkan pro klinickou pedagogiku

 

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat