1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Kontakt

Javůrková Veronika (LP)

Maťová Zuzana (LEO)

Petrová Nikola (LORE)

Kučerová Kristýna (LPO)

Gurka Jiří (LOME)

Rajs Patrik (LPR)

Šingelová Kateřina (LORA)


Projekty:

Nemocnice pro medvídky (mail)

MediCafé (mail)

Pro život (mail)

SmokeFree (mail) 30663

mary.jane| tisk | spravovat

IFMSA - pobočka při 1.LF UK

 

TIP:Pokud vás zajímá, jak hodnotí zahraniční stáže naši studenti, kteří vyjeli díky IFMSA do zahraničí letos nebo v minulých letech, přečtěte si jejich krátké cestovní zprávy ve SCOPE sekci na stránkách 1.LF. Zjistíte tak mnohé zajímavosti o zemi, do které se chystáte vyjet. Dále třeba jak tam probíhá stáž, jak se tamní IFMSA stará o přijíždějící studenty, na co si dát pozor či co rozhodně nesmíte propásnout....:)

                                        30668

 

Milý studente,

je nám jasné, že jakožto prváka Tě spíše než dobrovolnická činnost a stáže v zahraničí zajímá anatomie, histologie a jiné radosti se studiem prvního ročníku spojené. Doufáme však, že dříve či později zjistíš, že nejen studiem živ je člověk a potom si vzpomeneš na existenci naši organizace a třeba se staneš jedním z jejích aktivních nebo alespoň pasivních členů.

 

Kdo jsme?

Jsme studenti jako ty.

 

Co nabízíme?

Hlavně možnost poznat spoustu nových, většinou starších, kolegů k dlouhým debatám o životě na fakultě i mimo ni.

Dále ve spolupráci se SMČ organizujeme různé „kulturní“ akce jako Hvězdná pařba či No smoking party, nabízíme možnost aktivně se zapojit do práce pro IFMSA na lokální, národní i mezinárodní úrovni.

Zajímat by Tě mohla i každoroční nabídka klinických a výzkumných zahraničních stáží, zkrátka, je toho moc.

 

Co je IFMSA? (aneb trocha suchých faktů)

International Federation of Medical Students Associations - mezinárodní nevládní organizace přidružená k systému OSN a uznaná WHO jako oficiální mezinárodní fórum zastupující téměř 1,5 mil. studentů medicíny z celého světa. Federace momentálně čítá 92 členských zemí ze všech kontinentů. Každým rokem se účastní zhruba 6 000 studentů výměnných programů IFMSA, tisíce dalších pracují na projektech týkajících se ochrany lidských práv,  problematiky pomoci uprchlíkům, lékařského vzděláváni, boje proti AIDS a boje za reprodukční zdraví, mezinárodního vědeckého výzkumu a veřejného zdravotnictví. Cílem je podporovat mezinárodní spolupráci v odborném vzdělávání, šířit humanistické ideály, poskytnout studentům možnost ovlivnit praxi a vývoj v oboru, nabídnout budoucím lékařům komplexní úvod do globální zdravotnické problematiky a otevřít jim dveře do světa medicíny, která nezná hranice států či národnostní rozdíly.

Původním cílem IFMSA, pro který byla roku 1951 založena,  bylo zajistit studentům možnost zúčastnit se zahraniční stáže, zajímavého doplňku jejich studia, která dává studentům jedinečnou možnost poznat lékařské fakulty, nemocnice a kliniky po celém světě a příležitost pro srovnání rozdílných přístupů k otázkám výzkumu, lékařského vzdělávání, zdravotní  péče a etiky. Stáže jsou organizovány pod vedením zkušených lékařů fakultních nemocnic v oblasti preklinické, klinické i vědecko-výzkumné. Fungují na principu bilaterality, což znamená, že za každého studenta - cizince, kterého přijímáme v České republice, může vyjet ekvivalentně jeden český student do zahraničí, nebo unilaterality, kdy jenom jedna účastnická země posílá svého studenta, pak se logicky taky navyšuje i suma, kterou musí student platit v dané krajině.

 

Výbory:

 

SCOPE – výbor pro klinické stáže 30667

 

Co děláme?

Scope se zabývá hlavně organizací klinických stáží pro naše studenty a zároveň zajišťuje stáže pro zahraniční studenty u nás.

 

Jak se zúčastnit některé klinické stáže?

První podmínkou, kterou zatím nejspíš nesplňuješ (pokud jsi tenhle booklet nenašel po třech a více letech od nástupu na naší fakultu), je ukončený alespoň třetí ročník LF.

Výběr studentů probíhá formou testu z anglického jazyka, který se píše většinou na začátku prosince. Následně si student dle počtu bodů (max. je většinou 100 bodů) vybírá každoročně ze zhruba 40 nabízených stáží (první vybírá student s nejvyšším počtem bodů).

 

 

Jak získat body navíc?

Pokud moc moc chceš na nějakou tu stáž odjet a tvá angličtina není zrovna „excelent“, nezoufej!

Kromě bodů za test můžeš získat ještě spoustu (až 40) bodů za spolupráci s IFMSA. Výši bodového ohodnocení za jednotlivé aktivity v rámci IFMSA najdeš stránkách 1. LF (http://www.lf1.cuni.cz/ / studentský život / spolky / IFMSA.

 

Jak stáž probíhá?

Stáže jsou měsíční, většinou probíhají od června do září, individuálně jde domluvit i jiné termíny. Vyjíždějící student zaplatí IFMSA CZ příspěvek ve výši 7000kč. Za tyto peníze je mu v cílové zemi většinou zajištěno ubytování a strava. Cestovné není hrazeno. Na stáž je možné získat finanční příspěvek z Fondu mobility UK. Student absolvuje přes týden stáž na vybraném klinickém oddělení, o víkendech je pak zajištěn social program. Na konci stáže obdrží každý student certifikát o jejím absolvování.

 

Jak se zapojit?

Můžeš se stát rezidentem!

 

Kdo je rezident?

Rezident je člověk, který se stará o přijíždějící studenty po celou dobu jejich pobytu v ČR. Znamená to vyzvednout studenta na letišti, dovést ho na kolej, do nemocnice, o víkendech zajistit ve spolupráci s ostatními rezidenty social progam, zkrátka snažit se, aby se daný student měl u nás jako v bavlnceJ

 

Co z toho budeš mít ty?

Seznámíš se se spoustou nových lidí z celého světa, procvičíš si angličtinu, případně jiný cizí jazyk, navíc dostaneš dle počtu opečovávaných studentů body k testu (zvětší se tedy šance, že taky někam pojedeš) a malou finanční odměnu.

TIP:Pokud tě zajímá, jak hodnotí zahraniční stáže naši studenti, kteří vyjeli díky IFMSA do zahraničí letos nebo v minulých letech, přečti si jejich krátké cestovní zprávy na IFMSA stránkách 1.LF. Zjistíš tak mnohé zajímavosti o zemi, do které se chystáš vyjet. Dále třeba jak tam probíhá stáž, jak se tamní IFMSA stará o přijíždějící studenty, na co si dát pozor či co rozhodně nesmíš propásnout....:)
SCORE – výbor pro výzkumné stáže

 

30671Co děláme?

Score organizuje každoročně asi 10 převážně bilaterálních výzkumných stáží pro naše studenty.

 

Jak se stáže zúčastnit?

Test je stejný jako při výběru na stáže klinické. Jedinou změnou je, že výzkumné stáže se může zúčastnit student již po ukončení 2. ročníku.

 

Jak stáž probíhá?

Prakticky stejně jako stáž klinická, jen místo péče o pacienty  se budeš starat o zkumavky a pipety.

 

Jak se zapojit?

I to je stejné jako při stážích klinických, rezidentů není nikdy dost.SCOPH – výbor pro veřejné zdraví

 

 

Co děláme? 30669

V současné době probíhají v rámci tohoto výboru dva projekty:

- Nemocnice pro medvídky

Cílem projektu je zbavit děti ve školkách strachu z bílých plášťů. Více na http://ifmsa.mysteria.cz.

- První pomoc do škol

Ve spolupráci s KARIM VFN pořádáme kurzy první pomoci pro studenty základních a středních škol.

 

Jak se zapojit?

Pro oba projekty hledáme stále nové medikyJ

SCORP – výbor pro uprchlíky a mír

 

30670Tento výbor je na naší fakultě ještě v plenkáchJ. Začínáme s projekty ve spolupráci s Lékaři bez hranic. Více info na fakultních stránkách.

 

 

SCORA – výbor pro AIDS a jiné sexuálně přenosné nemoci

 

Co děláme?

Výbor každoročně spoluorganizuje „Den boje proti AIDS“, dále přednášky na toto téma. Nově je možné se ve spolupráci s ČČK zúčastnit projektu, v jehož rámci studenti přednáší na středních školách o problematice AIDS.

 

Jak se zapojit?

Můžeš se zúčastnit prodeje stužek v rámci „Dne boje proti AIDS“ či pomoci s organizací dalších projektů.

 

 

30672

SCOME – výbor pro vzdělávání budoucích lékařů

 

Scome se zabývá hlavně komunikací se studenty a fakultou, dále propagací IFMSA mezi studenty.

 

 

 

SCORA - výbor pro reprodukční systém a AIDS

30674SCORA se podílí na zvýšení povědomí o AIDS. Je zaměřena na šíření znalostí a vědomostí o reprodukčním zdraví a AIDS mezi studenty medicíny, ale zejména mezi mladými lidmi a vůbec celou populací. SCORA se také snaží poskytovat, prostřednictvím studentů medicíny a dalších zainteresovaných studentů se znalostmi, dovednostmi a motivací, vzdělávání svých vrstevníků /peer education/ na témata reprodukční zdraví a AIDS.

Obecné motto SCORA zní: „Jediný způsob boje proti HIV/AIDS je prostřednictvím prevence. Jedinou cestou prevence je výuka“

Co ještě pořádáme?

Pokud se nemůžeš rozhodnout do jaké země se v rámci IFMSA stáží vlastně chceš podívat, přijď na některou přednášku z cyklu „IFMSA na cestách“. Studenti co již některou stáž absolvovali se tu podělí o své zážitky z cest, a to prostřednictvím krátké prezentace plné rad, typů a fotografií. Aktuální pozvánka je vždy vyvěšena na webových stránkách fakulty.

 

 

Jak se stát členem IFMSA?

Stačí vyplnit přihlášku, která je k dispozici ve Spolku mediků českých (Faustův dům, 2.patro).Základní členství je zdarma.

 

 

Kde nás najdeš?

Několikrát za rok nás můžeš najít všechny pohromadě na schůzce místní pobočky, noví členové jsou samozřejmě vítáni, informace o místě konání a termínu najdeš na stránkách fakulty.

 

Další možností je dle zvoleného výboru kontaktovat přímo jeho vedoucího (v řeči IFMSA je to lokální koordinátor).

Kam nám můžeš napsat?

                                                                

Lokální prezident (LP)                                                         Janata Jiří              lp.1lf@ifmsa.cz

Lokální koordinátor pro klinické stáže (LEO)                       Trpělková Julie                     leo.1lf@ifmsa.cz

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže (LORE)                 Jadwiszczoková Andrea                  lore.1lf@ifmsa.cz

Lokální koordinátor pro projekty (LPO)                                Kučerová Kristýna                       lpo.1lf@ifmsa.cz

Lokální koordinátor pro lékařské vzdělávání (LOME)            Gurka Jiří                  lome.1lf@ifmsa.cz

Lokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR)                          Horák David                    lpr.1lf@ifmsa.cz

Lokální koordinátor pro reprodukční systém a AIDS (LORA)  Šramková Monika               lora.1lf@ifmsa.cz

 

 

Aktuální informace a adresář najdete na fakultních stránkách – http://www.lf1.cuni.cz/ / studentský život / spolky / IFMSA, na neoficiálním webu http://www.lf1.cz/ , nebo na stránkách IFMSA – www.ifmsa.org ,  a nově též na www.ifmsa.cz (stránky se v současné době vytvářejí).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení vnitřní komunikace , SMČ . počet zobrazení: 16551 poslední aktualizace: 31.08.2013
Hodnocení: (hodnotilo 46 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít