1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Hospodářské oddělení

josmart 19.10.2017

O nás

Do náplně práce hospodářského oddělení patří zejména:

 

- příprava, sestavení a průběžné sledování rozpočtu jednotlivých organizačních součástí fakulty a fakulty jako celku a jejich dodržování,

- ekonomický servis pro jednotlivé organizační součásti fakulty,

- v rámci doplňkové činnosti kalkulace úkolu a zajišťování smluv,

- příjem, výdej a evidence publikací určených k prodeji v doplňkové činnosti,

- sledování dodržování čerpání finančních prostředků z doplňkové činnosti v rámci dané struktury,

- agenda technických plynů a suchého ledu - uzavírání smluv, evidenci a zajišťování rozvozu lahví a ledu,

- agenda evidence lihu,

- agenda darů – evidence, čerpání a provádění přiznání k darovací dani,

- agenda stravného – měsíční evidence a sledování,

- agendu tzv. náhradního plnění,

- v rámci specializačního vzdělávání lékařů správa ekonomické části jednotlivých

kurzů včetně jejich řádného čerpání,

- evidenci razítek s výjimkou kulatých se státním znakem užívaných fakultou,

- evidenci smluv v elektronické databázi iFIS,

- předává oddělení veřejných zakázek požadavky na zadávání veřejných zakázek

- sleduje informace o nových výzvách projektů zejména ve vzdělávací činnosti,

- v oblasti projektových žádostí souvisejících s výukou provádí sběr, kontrolu a schvalování ekonomické části projektových žádostí

- v oblasti schválných projektu souvisejících s výukou – úkoly hlavní činnosti ekonomický servis,

- vyhotovení smluv se spoluřešiteli projektu,

- zajišťuje oponentní řízení, revizí hospodaření, audity u projektů, kde toto vyžaduje poskytovatel dotace,

- správu přidělených prostředků k realizaci projektu, spolupracuje při podávání dílčích a závěrečných zpráv, a vyúčtovává dotaci dle pravidel poskytovatele.


Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
Ing. Mesteková Dana
dana.mestekova@lf1.cuni.cz
224964375

vedoucí oddělení

Červenková Hana hana.cervenkova@lf1.cuni.cz 224964246
Kadeřábková Dana dana.kaderabkova@lf1.cuni.cz 224964261

Marie Augustinová

marie.augustinova@lf1.cuni.cz
224964374

Sládková Ivana ivana.sladkova@lf1.cuni.cz 224964230
Slavíková Hana hana.slavikova@lf1.cuni.cz 224964290
Sosnová Michaela michaela.sosnova@lf1.cuni.cz 224964373
Šímová Kateřina katerina.simova@lf1.cuni.cz 224964263
Boková Irena  irena.bokova@lf1.cuni.cz 224964407
janakova 11.05.2017

Darovací smlouvy platné od 27. 4. 2017

Dne 1. července 2016 nabyl účinnosti zákon o registru smluv 340/2015 Sb. ze dne 24. listopadu 2015. Tento zákon upravuje zvláštní podmínky účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv prostřednictvím registru smluv a registr smluv. V příloze naleznete informace pro dárce a všech 10 variant darovacích smluv, které jsou v souladu s výše uvedeným zákonem.


josmart 14.04.2015

Předkalkulace úkolu doplňkové činnosti

Formulář ke stažení ve formátu XLS ...


janakova 31.08.2016

Upozornění na nové smlouvy o cestovních výdajích

V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku 1. 1. 2014 jsou průběžně aktualizovány naše firemní dokumenty - formuláře. Nyní najdete na našich stránkách v sekci IT a knihovnické služby - ke stažení - cestovní příkazy i nové smlouvy o cestovních výdajích (SCV). Sledujte tuto sekci pravidelně, neboť původní formuláře jsou již neplatné a nemohou se používat.


Za obsah této stránky odpovídá: Hospodářské oddělení . počet zobrazení: 10705 poslední aktualizace: 19.10.2017
zavřít