1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Hodnocení publikační činnosti

Publikační aktivita zaměstnanců a postgraduálních studentů 1. LF UK je významným údajem pro hodnocení jejich vědeckého výkonu. Podle celkové publikační aktivity se také hodnotí vědecký výkon jednotlivých pracovišť.

Data o publikační činnosti shromažďuje a vyhodnocuje Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN. V každém kalendářním roce se sbírají údaje o tom, jaké publikace autoři z 1. LF UK vydali a kolikrát byly práce našich autorů citované.

Hodnocení má dvě části. Interní evaluace slouží pro zhodnocení vědeckého výkonu zaměstnanců a pracovišť v rámci fakulty. Patří mezi podklady pro jejich odměňování. Národní evaluace se provádí podle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace a má dopad na financování UK a fakulty.

Podrobnější informace o interní evaluaci publikační činnosti

Podrobnější informace o národní evaluaci publikační činnosti

Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) spravovat